Menu

Profil Janka Strapkova

Janka Strapkova

Moje krédo

Volám sa Janka. Napriek tomu, že som tiež odkázaná na pomoc (som na vozíku) si uvedomujem, že žijú medzi nami krásni anjeli nesúci svoje kríže choroby, bezmocnosti a nevzdávajú svoj boj. Statočne bojujú, chcú a túžia žiť, veria v nádej, že ich život sa zmení k lepšiemu aj vďaka dobrodincom. Na tomto svete najviac zo všetkého potrebujeme milosrdenstvo... a súcitné srdce ochotné podeliť sa aj z mala, ktoré máme... má to zmysel...

Moje výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma

Vaša platba bola upravená