Menu

Profil Trenčianska nadácia

Trenčianska nadácia

Telefónne číslo: 0327445500

Email: tnn@trencianskanadacia.sk

Ulica: Kniežaťa Pribinu

Číslo: 3

Mesto: Trenčín

PSČ: 91101

IČO: 36121908

Web: http://www.trencianskanadacia.sk

Náš príbeh

Máte vo zvyku dávať si predsavzatia? My sme to tento rok skúsili. Chceli by sme vystúpiť na Mount Everest, naučiť sa lietať, ale čo sme si celkom istí, že sa nám podarí, je podporiť ďalšie úžasné nápady úžasných ľudí pre všetkých, ktorí to potrebujú a ktorí o to požiadajú.

Trenčianska nadácia je komunitnou nadáciou. Vznikla ako výsledok snahy skupiny ľudí vybudovať silné finančné i technické zázemie pre podporu lokálnych aktivít. Okrem vlastných projektov poskytuje granty ostatným mimovládnym organizáciám a aktívnym skupinám obyvateľov. Podporuje predovšetkým regionálne aktivity a menšie projekty.

Poslaním nadácie je rozvíjanie darcovstva a podpora budovania sociálneho kapitálu v trenčianskom regióne. Nadácia ponúka darcom možnosti ako realizovať ich vlastné nápady a zároveň podporiť zmysluplné aktivity, ktoré prinášajú zlepšenie životných podmienok pre celú komunitu.

Ponúka správu nadačných fondov, otvorený grantový program zameraný na voľný čas detí a mládeže, výchovu a vzdelávanie, pomoc zdravotne postihnutým, kultúru a šport, podporu tradícií, sídliskové aktivity, či skvalitňovanie životného prostredia. Ponúka znalosť trenčianskeho regiónu a mimovládnych organizácií, prezentačné akcie, akcie „šité na mieru" podľa želania darcu a aktivity pre verejnosť.

Radi vás privítame v našej kancelárii na Mládežníckej ulici 2 v Trenčíne (areál futbalového štadiónu na Sihoti). Príďte, kým sa to ešte dá, o krátky čas nás takmer prevalcuje rýchloželeznica s rýchlovlakmi. Samozrejme, že žartujeme, ale s úplnou vážnosťou si o nás môžete prečítať na našej novej web stránke www.trencianskanadacia.sk.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma