Menu

Profil Občianske združenie Ain ...

Občianske združenie Ain Karim

Náš príbeh

Našu činnosť realizujeme v Dome prijatia sv. Františka z Pauly v Šamoríne od roku 2009, v ktorom priebehajú rôzne aktivity pre ľudí v núdzi: prevádzka odevného skladu pre pomoc ľuďom v núdzi, nízkoprahový klub Smajlík pre deti a mladých, poskytovanie materiálnej pomoci ľuďom v núdzi, poskytovanie poradenstva, voľnočasové aktivity, muzikohodiny pre deti, tvorivý workshop, jednorazové a dlhodobé projekty podporujúce rast sociálnej inklúzie cieľovej skupiny.

Dôvod, prečo sme si vybrali túto cieľovú skupinu vychádza zo skúseností zamestnancov a dobrovoľníkov OZ Ain Karim s prácou s touto cieľovou skupinou – skúsenosti s prácou s dysfunkčnou rodinou, s dlhodobo nezamestnanými osobami, osobami vo výkone a po výkone trestu odňatia slobody, s deťmi s poruchami správania a pod.

Veríme, že najvýznamnejší prínos, ktorý aktivitami a činnosťou OZ Ain Karim dosahujeme je to, že prispievame k predchádzaniu sociálno-patologických javov v meste Šamorín a jeho blízkom okolí, chránime osoby cieľovej skupiny pred negatívnymi vplyvmi ulice a zároveň chránime ulicu pred nežiadanými činmi cieľovej skupiny. V meste Šamorín, jeho blízkom okolí a vlastne v celom okrese Dunajská Streda sme jediné nízkoprahové centrum Dom prijatia pre deti, mladých, rodiny a jednotlivcov, v ktorom ponúkame nízkoprahové aktivity pre cieľovú skupinu.


Stručný popis organizácie

pomoc ľuďom v núdzi a krízovej životnej situáciií, prevádzkovanie Domu prijatia sv. Františka z Paoly v Šamoríne

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma