Menu

Profil Poradňa pre občianske a ...

Poradňa pre občianske a ľudské práva

Náš príbeh

„Našou víziou je spoločnosť, v ktorej sa menšiny necítia byť utláčané a diskriminované, v ktorej sa rešpektujú ľudské práva všetkých bez rozdielu, v ktorej sa účinne uplatňujú právne prostriedky na ochranu ľudských práv, a v ktorej je každé porušenie ľudských práv dôsledne postihované a kompenzované.“

Už vyše 10 rokov sa usilujeme o to, aby sa menšiny v našej spoločnosti
necítili byť utláčané a diskriminované a aby sa v nej rešpektovali ľudské
práva všetkých bez rozdielu. Dlhodobo zabezpečujeme ľuďom bezplatné právne
zastupovanie v súdnych konaniach s ohľadom na ich širší celospoločenský
význam. Týmito konaniami sa snažíme zlepšovať dodržiavanie právnych
predpisov na ochranu ľudských práv menšín. Naša spoločnosť to potrebuje
čoraz naliehavejšie.

Našim hlavným cieľom je:

Posilňovať: Podporujeme tých, ktorých ľudské práva boli porušené a poskytujeme im potrebnú podporu tak, aby sa porušovaniu ľudských práv aktívne bránili.
Zlepšovať úroveň právnej ochrany: Zabezpečujeme, aby tí/tie, ktorí/-é porušujú ľudské práva iných, boli za toto svoje konanie zodpovední/-é a aby jednotlivci, ktorých ľudské práva boli porušované, sa domohli na slovenských súdoch spravodlivosti. Našou snahou je, aby sa súdy stali hybnou silou vedúcou k hlbším sociálnym zmenám.
Vzdelávať: Šírime informácie o ochrane ľudských práv pre rôzne cieľové skupiny v našej spoločnosti. Informujeme zodpovedné štátne inštitúcie o medzinárodných záväzkoch v oblasti ochrany ľudských práv a presadzujeme, aby tieto záväzky uvádzali do života.

Váš finančný dar považujeme za prejav dôvery v našu činnosť. So všetkými darmi nakladáme zodpovedne, efektívne a transparentne. O ich využití informujeme pravidelne v našich výročných správach.


Facebook
Poradňa pre občianske a ľudské práva

Web
www.poradna-prava.sk

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma