Menu

Profil Preles

Preles

Telefónne číslo: 0949 754 146

Email: preles.oz@gmail.com

Ulica: Lichardova

Číslo: 8507/30

Mesto: Žilina

PSČ: 01001

IČO: 42063566

Web: www.preles.sk

Náš príbeh

Najlepšie sa žije v meste, ktoré si vytvárajú ľudia spoločne.

Aj vy môžete podporiť susedské slávnosti, čistenia ulíc občanmi, boj proti nelegálnym reklamám a vizuálnemu smogu, opatrenia na podporu cyklodopravy a našu snahu prepájať ľudí v Žiline tak, aby si spoločnej vytvárali svoje mesto.

Roky sme sa starali o Lesopark Chrasť v Žiline. Nakoniec sme dospeli k názoru, že za stav životného prostredia a verejných priestorov okolo nás môžeme my sami. Ľudia. Preto sme okrem fyzického zveľaďovania verejných priestorov prišli s víziou vytvárania komunít aktívnych ľudí, ktorí sa budú starať o svoje mesto a zaujímať o dianie v ňom. 

Začali sme organizovať susedské slávnosti, ktoré sú priestorom pre stretnutia ľudí obývajúcich jednu ulicu. Ľudia zdieľajú napačené koláče, diskutujú o problémoch, hrajú hry, oživujú verejný priestor, menia svoje mesto.

Prišli sme tiež s nápadom spoločného čistenia ulíc. Ľudia z jednej ulice sa spájajú, aby sami na nej spravili poriadok a nečakali tak na samosprávu, ktorá to často nerobí. Pretože, keď sa ľudia spoja, tak dokážu veci, o ktorých ani netušili.

Tieto aktivity spája myšlienka fungujúcej komunity. To je skupina ľudí, ktorá má väzby na miesto, v ktorom žije. Ľudia tiež potrebujú fungujúce vzťahy medzi sebou navzájom a tak ich v tom podporujeme. Komunita má jednoducho obrovský potenciál vytvárať a meniť svet okolo seba.

Naše aktivity pokračujú festivalom verejných priestorov mestoINAK, vzdelávacími aktivitami v Ekocentre Lesopark alebo obnovou lesoparku Chrasť v Žiline.

Staňte sa súčasťou tohto príbehu, podporte naše aktivity a zúčastnite sa ich. Tešíme sa na vás!

Naše krédo

Veríme, že každý z nás je zodpovedný za to ako vyzerá priestor okolo nás. Vnímame vlastnú zodpovednosť a snažíme sa priniesť zmenu. Našou víziou je Žilina aktívnych ľudí, ktorí vytvárajú hodnotné veci pre seba a svoje okolie.

Stručný popis organizácie

Naša činnosť sa sústreďuje najmä na miesta, kde ľudia žijú. To znamená, že sa snažíme o skvalitnenie životného priestoru ľudí v meste, podnietenie ich záujmu o stav verejných priestorov a vytváranie fungujúcich komunít. Od roku 2008 sa staráme o Lesopark Chrasť. Vytvorili sme a prevádzkujeme Ekocentrum Lesopark - komunitný priestor zameraný na vzdelávacie aktivity. Do Žiliny prinášame susedské aktivity - slávnosti, čistenia ulíc, zveľaďovanie mesta.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma