Menu

Profil Inštitút pre aktívne ...

Inštitút pre aktívne občianstvo

Náš príbeh

Milan Šimečka v rokoch 1983-1984 napísal: „Lidé už ve svých izolovaných životech nejsou s to překročit rázněji hranice svých malých dějin a přes ideologickou mlhu ani nevidí dobře, jakou angažovaností by mohli přes dějiny něco dobrého ze svého života udělat a jak by ho mohli dokonce zlepšit. Tuto vzdálenost nevytváří ani hloupost, ani nevzdělanost ani nechuť k politické aktivitě, jak se často tvrdí, ale prostá nesouměřitelnost dvou světů, světa malých člověčích príběhů a světa dějin, který svou odcizeností, hrůzostrašností a nepochopitelností většinu ludí hypnotizuje k nehybnosti jako pohled hada.“ (str. 40) (Šimečka, Milan. O mlčících většinách. In Kruhová obrana. Bratislava: Nadácia Milana Šimečku & Artforum, 2011. Orig. samizdat.)

Práve mlčiaca väčšina, o ktorej Šimečka píše, a jej obrovský, žiaľ väčšinou nevyužitý, potenciál, je to, čo nám nedá v noci spať a čo nás poháňa dopredu. Veríme totiž, že ľudia – mladí či skúsení, jednotlivci či komunity a spoločenstvá – dokážu veľké veci, keď sa im dostane tá „správna“ motivácia, „správny“ nástroj či iný druh postrčenia (angl. nudge). Vznikli sme preto, aby sme pátrali po motiváciách, ktoré v ľuďoch zarezonujú, a analyzovali ich, pomáhali ľuďom objaviť, čo výborné v nich je, a ponúkli im ten najvhodnejší nástroj, pomocou ktorého budú môcť vystúpiť z tieňa pasívnej a mlčiacej väčšiny. 

Objavte potenciál mlčiacej väčšiny - podporte súčasných aj potenciálnych aktívnych a angažovaných občanov kdekoľvek na Slovensku! Najaktuálnejšie informácie o projektoch, ktoré práve realizujeme, nájdete na našom webe a Facebooku.

Všetky Vaše dary budú použité výhradne na aktivity podporujúce aktívne občianstvo na Slovensku. Vopred srdečne ďakujeme!

Stručný popis organizácie

Sme mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa venuje téme aktívneho občianstva, vytváraniu nástrojov na uplatňovanie aktívneho prístupu, občianskej participácii, angažovanosti a dobrovoľníctvu online aj offline, výchove a vzdelávaniu k aktívnemu občianstvu a podpore diskusie o dôležitosti konštruktívneho zapájania sa do vecí verejných občanmi na Slovensku. Sme členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma