Menu

Profil Univerzitné pastoračné ...

Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza

Telefónne číslo: +421 905 406 679

Email: upc@upc.uniba.sk

Ulica: Staré Grunty

Číslo: 36

Mesto: Bratislava

PSČ: 841 04

IČO: 31784976

Web: http://www.upc.uniba.sk/

Náš príbeh

Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza je miesto, ktoré chce študentom asistovať v ich snahe o žitie života v plnosti.


V UPeCe sa snažíme asistovať študentom v ich snahe o žitie života v plnosti a preto sa riadime týmto plánom aktivít:
  1. Rozvoj viery (poučenia, prednášky, evanjelizácia, katechizácia, príprava dospelých ku krstu, prípravy na iné sviatosti, vytváranie príležitostí k získavaniu vedomostí v oblasti viery a pod.).
  2. Duchovný rozvoj (sv. omša, liturgia, modlitba, sviatostný život, duchovné obnovy, duchovné cvičenia, formačné prednášky, a iné).
  3. Osobný rozvoj (poradenstvo, duchovné vedenie, formácia svedomia, vytváranie príležitostí k službe a iné).
  4. Budovanie spoločenstva („stretká“ malých skupín, spoločenské aktivity, pohostinnosť, rozvoj vodcovských schopností, spoločné aktivity počas akademického roku aj počas prázdnin, ekumenizmus, a pod.).
  5. Vzťahy k farnostiam a diecézam (napojenie na susedné farnosti, na farnosti a diecézy, z ktorých študenti pochádzajú, angažovanie sa v aktivitách a programoch vlastných farností a diecéz a pod.).
  6. Budovanie tímov (organizovanie pracovných stretnutí, proces robenia rozhodnutí, vzájomná pomoc a opora, modlitba, komunikačné schopnosti, schopnosti k nutným konfrontáciám a pod.).
  7. Viera a profesia (schopnosť spojiť svoj profesionálny rozvoj so svojou vierou, prednášky z oblasti vlastnej profesie v napojení na vieru, etické princípy pri profesionálnom rozvoji a pri budovaní si „kariéry“, a pod.).
  8. Výchova k praktickému životu (kurzy: varenia, šitia, klasického tanca, jazykové kurzy a iné).
  9. Voľný čas (zdravé formy trávenia voľného času, zábavy, prekonávania nudy, príležitosti k relaxu a rozptýleniu a pod.)


Naše krédo

Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza je miesto, ktoré chce študentom asistovať v ich snahe o žitie života v plnosti

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma