Menu

Profil Združenie exallievov a ...

Združenie exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku

Telefónne číslo: 0915 966 549

Email: sekretar@exallievi.sk

Ulica: MIletičova

Číslo: 7

Mesto: Bratislava

PSČ: 82108

IČO: 36070378

Web: http://www.exallievi.sk

Náš príbeh

ZEDB je občianske združenia, ktorého členovia sú tí, ktorí navštevovali a prijali výchovu v saleziánskych strediskách. Exallievi sú saleziánski odchovanci, ktorí sa snažia sa robiť spoločnosť lepšou, ovplyvňovať ju svojím životom, hodnotami a konaním. Združenie vykonáva aktivity, ktoré vedú k zhodnocovaniu schopností, vedomostí a kontaktov svojich členov.


Vydávame časopis Express don Bosca, organizujeme športové, duchovné, rodinné, vzdelávacie, biznisové a zážitkové aktivity a ponúkame platformu pre saleziánskych odchovancov na budovanie vzťahov. Podstatou exallevov je vďačnosť saleziánom a na základe tejto vďačnosti chceme dávať a pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, prostredníctvom sociálnych projektov.  Našim cieľom je naplniť túžbu sv. dona Bosca - aby sme boli soľou zeme a svetlom sveta.


Naše krédo

Osobným poslaním exallieva je dokázať vhodne zladiť a rozdeliť svoj čas medzi Boha, rodinu a prácu. Exallievi sú celosvetovým združením a za pomoci duchovných, kultúrnych, spoločenských, športových i pracovných aktivít a projektov napĺňajú svoje poslanie – pomáhať.

Stručný popis organizácie

ZEDB je občianske združenia, ktorého členovia sú tí, ktorí navštevovali a prijali výchovu v saleziánskych strediskách. Exallievi sa snažia robiť spoločnosť lepšou, ovplyvňovať ju svojím životom, hodnotami a konaním. Združenie vykonáva aktivity, ktoré vedú k zhodnocovaniu schopností, vedomostí a kontaktov svojich členov.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma