Menu

Profil C.I.N. (cin - ako ...

C.I.N. (cin - ako "puto")

Telefónne číslo: 0918044944

Email: cinakoputo@gmail.com

Ulica: Mlynská

Číslo: 39

Mesto: Červeník

PSČ: 92042

IČO: 42400872

Web: http://www.ozcin.sk

Náš príbeh

Pre deti a mládež je všeobecne dôležité stretávanie sa, komunikácia medzi nimi, prežitie spoločných zážitkov. Našou snahou je, aby sa pri týchto stretnutiach podporovali u detí a mládeže dôležité hodnoty v živote.

Naše občianske združenie vzniklo v roku 2014 za účelom vytvoriť prostredie pre deti a mládež. Ponúkame tvorivé dielne, pretože nám záleží na prebudení kreativity, jemnej motorikya kultúrneho cítenia detí. Cítime však, že pre zdravý vývoj detía mládeže potrebujeme prepojiť interiér s exteriérom. Prepojiťtvorivosť s hrou. Našim projektom by sme chceli dosiahnuť: - združovanie detí a mladých ľudí, a tak podporiť zmysluplné trávenie ich voľného času, - vytvorenie prirodzeného prostredia pre ich zdravý telesný i duševný vývoj, - rozvíjanieich vzájomných vzťahov pomocou hier. Žijeme v dobe, ktorá tieto vyššie uvedené hodnoty potláča pomocou modernej techniky. Naše OZ organizuje pre deti a mládež rôzne stretnutia, akcie na podporu práve dôležitých hodnôt v živote dieťaťa.

Naše krédo

Naše občianske združenie vzniklo v roku 2014 za účelom vytvoriť prostredie pre deti a mládež. Ponúkame tvorivé dielne, pretože nám záleží na prebudení kreativity, jemnej motorikya kultúrneho cítenia detí. Cítime však, že pre zdravý vývoj detía mládeže potrebujeme prepojiť interiér s exteriérom. Prepojiťtvorivosť s hrou. Našim projektom by sme chceli dosiahnuť: - združovanie detí a mladých ľudí, a tak podporiť zmysluplné trávenie ich voľného času, - vytvorenie prirodzeného prostredia pre ich zdravý telesný i duševný vývoj, - rozvíjanieich vzájomných vzťahov pomocou hier. Žijeme v dobe, ktorá tieto vyššie uvedené hodnoty potláča pomocou modernej techniky. Naše OZ organizuje pre deti a mládež rôzne stretnutia, akcie na podporu práve dôležitých hodnôt v živote dieťaťa.

Stručný popis organizácie

Pre deti a mládež je všeobecne dôležité stretávanie sa, komunikácia medzi nimi, prežitie spoločných zážitkov. Našou snahou je, aby sa pri týchto stretnutiach podporovali u detí a mládeže dôležité hodnoty v živote.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma