Menu

Profil Asociácia supervízorov a ...

Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov

Telefónne číslo: 0902411994

Email: lenka.grofova@assp.sk

Ulica: Mokrohájská cesta

Číslo: 3

Mesto: Bratislava

PSČ: 84104

IČO: 31803989

Web: http://www.assp.sk

Náš príbeh

Nikola vychováva svoju už skoro 3ročnú dcérku Valentínku, otec zomrel, keď bola Valentínka ešte v brušku, odvtedy Nikola s dcérou sa ocitli v krízovom centre, v Januári bude mať Valentínka 3 roky a mama príde o jediný príjem ktorý doposiaľ má, reálne jej hrozí, že jej sociálka dcéru zoberie. Pomôžte ak môžete.

32 ročná matka Nikola, vychováva svoju už skoro 3ročnú dcérku Valentínku, otec zomrel, keď bola Valentínka ešte v brušku, odvtedy Nikola s dcérou bývajú v krízovom centre. Ich mesačný príjem je presne 224 euro, z toho platí 180 nájonmné... lenže, Valentínka bude mať v Januári 3roky a to pre nich znamná mínus 200 euro. 

Nikola by veľmi rada pracovala aby uživila seba a svoje dieťa, lenže s dieťaťom ju nikto nezamestná a postrážiť jej ho nemá kto. Nikola nemá žiadnych príbuzných, ktorí by jej vedeli aspoň dočasne pomôcť, sama vyrastala v detskom domove a teraz to hrozí aj jej Valentínke, a to len preto, že nemajú peniaze. V mene Nikoly prosím pomôžte tejto rodine zostať pokope. 

Nikola potrebuje bývanie, škôlku a prácu, viem, že to jej asi málo kto môže poskytnúť, ale ak by sa našli tí správní ľudia a spoločne prispeli aspoň malou čiastkou, na to aby sa Nikola mohla postaviť na nohy, aby neprišla o dcéru. Pomôže jej aj každé jedno euro, prípadne akákoľvek dobre mienená pomoc. Sociálna pracovníčka (ASSP) Lenka + Nikola +Valentínka)

ďakujeme

Naše krédo

Sme prvou organizáciou na Slovensku, ktorá realizuje od roku 2001 akreditované vzdelávanie supervízie v pomáhajúcich profesiách. Vedieme tiež zoznam akreditovaných supervízorov. Na základe dlhoročnej praxe koncipujeme nové odborné vzdelávanie v sociálnej oblasti, čím šírime svoje skúsenosti a vedomosti. Ponúkame akreditované ako aj iné kurzy, ktorými podporujeme nie len odbornú, ale aj širokú verejnosť k rozširovaniu svojich vedomostí a zručností. ASSP pôsobí v oblasti sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a špecializovaného sociálneho poradenstva ako akreditovaný subjekt. V rámci práce s klientskymi skupinami poskytujeme systematické a komplexné služby pre rodiny, ktoré sa ocitli v sociálne kolíznej situácii. Našimi klientmi sú rodiny, ktoré majú deti s problémovým správaním alebo poruchami správania, rodiny v zlej finančnej a sociálnej situácii, ako aj rodiny so vzťahovými problémami. Ďalšou cieľovou skupinou sú rodiny s členom vo/po výkone trestu, ako aj jednotlivci po prepustení z ÚVTOS. Sme jedinou organizáciou v Bratislavskom kraji, ktorá poskytuje komplexnú postpenitenciárnu starostlivosť pre občanov po výkone trestu a ich rodiny.

Stručný popis organizácie

Občianske združenie Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov (ASSP) vzniklo v roku 2000. Naším poslaním je prispievať k rozširovaniu odborných vedomostí a praktických zručností v sociálnej práci prostredníctvom vzdelávania, výcvikov a zabezpečovaním praxí. Združujeme ľudí, ktorí pôsobia ako supervízori a pomáhajúci profesionáli. Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti supervízií, sociálneho poradenstva, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a odborného vzdelávania.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma