Menu

Profil Informačné centrum ...

Informačné centrum spoločenstva pri dóme sv. Martina

Náš príbeh

Sme Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina a záleží nám na našej krajine a na tom, aby sa v našom národe rozvíjali pravé duchovné hodnoty. Cestujeme po celom Slovensku desaťtisíce kilometrov ročne, aby sme hovorili o tom, že Boh má moc meniť životy ľudí a že má moc zmeniť atmosféru v každej domácnosti a na celom Slovensku.

Pomôžte vaším príspevkom ešte viac rozvinúť našu službu medzi ľuďmi na uliciach našich miest. Túžime vyjsť do ulíc a rozprávať sa s ľuďmi o hodnotách ktoré prinášajú pravý život. Chceme ľudí povzbudzovať, vypočuť, prakticky im pomôcť, modliť sa....skrátka všetko čo pre to aby sme pomohli ľuďom rozvíjať sa a veriť v to že Bohom premenení ľudia môžu pomôcť zmeniť celú krajinu a priniesť nádej tam kde je beznádej, lásku tam kde je ignorancia a porozumenie a prijatie tam kde je sebectvo.

Spoznali sme Boha ako niekoho, s kým môže mať každý osobný a živý vzťah. Boh zmenil naše životy a preto túžime po tom, aby Ho ľudia spoznali a aby bola naša krajina premenená Božími hodnotami. Naša identita je v Katolíckej Cirkvi. Taktiež sme otvorení ľuďom z iných denominácií a jednou z vecí, ktorú chceme prinášať je spriatelenie kresťanov a odstránenie postoja neznášanlivosti.

Stručný popis organizácie

Sme spoločenstvo kresťanov, ktorým záleží na našej krajine a na tom, aby sa v našom národe rozvíjali pravé duchovné hodnoty. Spoznali sme Boha ako niekoho, s kým môže mať každý osobný a živý vzťah. Boh zmenil naše životy a preto túžime po tom, aby Ho ľudia spoznali a aby bola naša krajina premenená Božími hodnotami. Naša identita je v Katolíckej Cirkvi. Sme tiež otvorení bratom a sestrám z iných denominácií a chceme prinášať je spriatelenia kresťanov a odstránenie postoja neznášanlivosti.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma