Menu

Profil Občianska cykloiniciatíva ...

Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica

Telefónne číslo: +421 904101822

Email: ocibb@ocibb.sk

Ulica: Javorová

Číslo: 7

Mesto: Banská Bystrica

PSČ: 97409

IČO: 42190843

Web: http://www.ocibb.sk/

Náš príbeh

Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica je skupina priaznivcov cyklistiky a inej nemotorovej dopravy.
Hlavným cieľom OCIBB je ochrana životného prostredia a rozvoj nemotorovej dopravy v meste Banská Bystrica, jeho širšom regióne, ktorý sa snaží dosiahnuť prostredníctvom osvetových a vzdelávacích podujatí. OCIBB je tiež koordinátorom národnej kampane Do práce na bicykli.

OCIBB sa začala spontánne formovať v roku 2005 zorganizovaním petície za vybudovanie cyklotrás na území mesta Banská Bystrica, ako OZ bola registrovaná v r.2010. Členovia OCIBB sa ako dobrovoľníci snažia napomôcť vzniku a rozvoju vyhovujúcej infraštruktúry pre nemotorovú dopravu v meste a jeho okolí. 


Okrem snahy o samotné plánovanie, agitovanie a budovanie cyklotrás sa spolupodieľame aj na organizovaní verejných podujatí, ktoré majú podporiť a dostať do povedomia obyvateľov a návštevníkov mesta benefity, ktoré prináša využívanie bicykla na presuny po meste. Príkladom sú napr. zrealizované akcie ako Cyklofest, organizované každoročne v septembri, ako súčasť Európskeho týždňa mobility(10 ročníkov), alebo spracovaný dokument s názvom "Generel nemotorovej dopravy mesta Banská Bystrica". 


V poslednom období sa aktivity OCIBB posunuli aj na národnú úroveň, kde sme v roku 2012-2013 v spolupráci s MDVRR SR participovali na spracovaní Národnej cyklostratégie a 8. ročníkov spolupracujeme na organizovaní národnej cyklokonferencie. Hlavnou misiou OCIBB je pozitívne ovplyvniť dopravné správanie obyvateľov v prospech bicykla, chôdze a verejnej dopravy. Rozširovať informácie o všetkých dopadoch dopravy na náš život, vrátane konkrétnych číselných ukazovateľov týkajúcich sa produkcie CO2 a jeho dopady na organizmus. 


Od roku 2012 OCIBB organizuje podujatie s názvom "Do práce na bicykli", kampaň, ktorá si získava každý rok viac priaznivcov, kde v roku 2016 bolo zapojených 60 miest na Slovensku a spolu takmer 6 tis. účastníkov v súťažných tímoch.

Naše krédo

OCIBB sa začala spontánne formovať v roku 2005 zorganizovaním petície za vybudovanie cyklotrás na území mesta Banská Bystrica, ako OZ bola registrovaná v r.2010. Členovia OCIBB sa ako dobrovoľníci snažia napomôcť vzniku a rozvoju vyhovujúcej infraštruktúry pre nemotorovú dopravu v meste a jeho okolí. Okrem snahy o samotné plánovanie, agitovanie a budovanie cyklotrás sa spolupodieľame aj na organizovaní verejných podujatí, ktoré majú podporiť a dostať do povedomia obyvateľov a návštevníkov mesta benefity, ktoré prináša využívanie bicykla na presuny po meste. Príkladom sú napr. zrealizované akcie ako Cyklofest, organizované každoročne v septembri, ako súčasť Európskeho týždňa mobility(10 ročníkov), alebo spracovaný dokument s názvom "Generel nemotorovej dopravy mesta Banská Bystrica". V poslednom období sa aktivity OCIBB posunuli aj na národnú úroveň, kde sme v roku 2012-2013 v spolupráci s MDVRR SR participovali na spracovaní Národnej cyklostratégie a 8. ročníkov spolupracujeme na organizovaní národnej cyklokonferencie. Hlavnou misiou OCIBB je pozitívne ovplyvniť dopravné správanie obyvateľov v prospech bicykla, chôdze a verejnej dopravy. Rozširovať informácie o všetkých dopadoch dopravy na náš život, vrátane konkrétnych číselných ukazovateľov týkajúcich sa produkcie CO2 a jeho dopady na organizmus. Od roku 2012 OCIBB organizuje podujatie s názvom "Do práce na bicykli", kampaň, ktorá si získava každý rok viac priaznivcov, kde v roku 2016 bolo zapojených 60 miest na Slovensku a spolu takmer 6 tis. účastníkov v súťažných tímoch.

Stručný popis organizácie

Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica je skupina priaznivcov cyklistiky a inej nemotorovej dopravy. Hlavným cieľom OCIBB je ochrana životného prostredia a rozvoj nemotorovej dopravy v meste Banská Bystrica, jeho širšom regióne, ktorý sa snaží dosiahnuť prostredníctvom osvetových a vzdelávacích podujatí. OCIBB je tiež koordinátorom národnej kampane Do práce na bicykli.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma