Menu

Profil OZ Smartsoleil

OZ Smartsoleil

Náš príbeh

Aktuálne riešíme nasledujúce aktivity:
- diskusie s umelcom - na propagáciu umelcov a osvetu medzi ľuďmi
- organizovanie výstav
- prenájom materiálov (maliarské stojany a pod.)

čelom činnosti nášho OZ je organizovať diskusie s umelcom na podporu a propagáciu samotného umelca v miestach verejné dostupných. Zároveň organizovanie workshopov a ateliérov. Najbližším cieľom je práve rozbehnúť diskusie načo by sme potrebovali aparatúru a miktorfóny a prenájom.
Ďalej je najbližším cieľom usporiadať modnú prehliadku a výstavu spoločne.
Naše výstavy a vernisáže sú zamerané predovšetkým na maľbu, kresbu, fotografiu, textilný dizajn, grafiku, sochy a inštalácie.
Ďalšie aktivity, ktoré by sme chceli rozbehnúť sú kutúrno-umelecký turizmis, organizovanie plenerov, budovanie internetového rozhrania, spolupráca s inými OZ či NO s podobným zameraním na území SR a pod.

Naše krédo

Účelom činnosti nášho OZ je organizovať diskusie s umelcom na podporu a propagáciu samotného umelca v miestach verejné dostupných. Zároveň organizovanie workshopov a ateliérov. Najbližším cieľom je práve rozbehnúť diskusie načo by sme potrebovali aparatúru a miktorfóny a prenájom. Ďalej je najbližším cieľom usporiadať modnú prehliadku a výstavu spoločne. Naše výstavy a vernisáže sú zamerané predovšetkým na maľbu, kresbu, fotografiu, textilný dizajn, grafiku, sochy a inštalácie. Ďalšie aktivity, ktoré by sme chceli rozbehnúť sú kutúrno-umelecký turizmis, organizovanie plenerov, budovanie internetového rozhrania, spolupráca s inými OZ či NO s podobným zameraním na území SR a pod.

Stručný popis organizácie

Aktuálne riešíme nasledujúce aktivity: - diskusie s umelcom - na propagáciu umelcov a osvetu medzi ľuďmi - organizovanie výstav - prenájom materiálov (maliarské stojany a pod.)

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma