Menu

Profil INICIATÍVA o.z.

INICIATÍVA o.z.

Náš príbeh

Predmetom občianskeho združenia Iniciatíva je ochrana ľudských práv a slobôd, účasť občanov na verejnom živote i sociálna inklúzia.

Hlavným cieľom projektu je zvyšovať informovanosť verejnosti prostredníctvom médií v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a prejavom intolerancie. Zameriavame sa na komunikáciu medzi väčšinovou a menšinovými komunitami na Slovensku prostredníctvom médií. Zabezpečujeme šírenie informácií formou rozhlasu (Rádio Roma) a internetu (www.radioroma.sk) so zameraním na mladých ľudí.

Stručný popis organizácie

Predmetom občianskeho združenia Iniciatíva je ochrana ľudských práv a slobôd, účasť občanov na verejnom živote i sociálna inklúzia.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma