Menu

Profil Rada mládeže Prešovského ...

Rada mládeže Prešovského kraja

Náš príbeh

Rada mládeže Prešovského kraja podnecuje mládež k aktivite prostredníctvom vytvárania príležitostí a zabezpečenia podmienok k jej sebarealizácii. Našou víziou je aktívna mládež, ktorá bude žiť kvalitný a plnohodnotný život v kraji. Mládež, ktorá využíva ponúkané príležitosti, reálne sa zapája do života na úrovni školy, komunity a pod., iniciuje pozitívne zmeny, participuje na zmenách života mladého človeka.

RMPK je mimovládna organizácia, ktorá tvorí sieť občianskych združení detí a mládeže, neziskových organizácií, mládežníckych parlamentov, obecných rád mládeže a neformálnych mládežníckych skupín, ktoré vyvíjajú činnosť v prospech detí a mládeže na území Prešovského samosprávneho kraja (PSK).
Našou víziou je aktívna mládež, ktorá bude žiť kvalitný a plnohodnotný život v kraji. Mládež, ktorá využíva ponúkané príležitosti, reálne sa zapája do života na úrovni školy, komunity a pod., iniciuje pozitívne zmeny, participuje na zmenách života mladého človeka.
Naším poslaním je podnecovať mládež k aktivite prostredníctvom vytvárania príležitostí a zabezpečenia podmienok k jej sebarealizácii.

Stručný popis organizácie

Rada mládeže Prešovského kraja podnecuje mládež k aktivite prostredníctvom vytvárania príležitostí a zabezpečenia podmienok k jej sebarealizácii. Našou víziou je aktívna mládež, ktorá bude žiť kvalitný a plnohodnotný život v kraji. Mládež, ktorá využíva ponúkané príležitosti, reálne sa zapája do života na úrovni školy, komunity a pod., iniciuje pozitívne zmeny, participuje na zmenách života mladého človeka.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma