Menu

Profil Štúdio Zážitku Outward ...

Štúdio Zážitku Outward Bound Slovensko o.z.

Náš príbeh

Zameriavame sa na rozvoj osobnosti a tzv. mäkkých zručností pomocou kombinácie outdoorového a indoorového zážitkového vzdelávania. Outward Bound Slovensko rozvíja hodnoty ako zodpovednosť, sebadôvera, tímová spolupráca, odvaha vytrvalosť a prekonávanie vlastných hraníc. Buduje ducha vzájomného porozumenia a rešpektu, odhaľuje skrytý potenciál v každom z nás.


Sme medzinárodná vzdelávacia organizácia pôsobiaca na Slovensku. Zameriavame sa na rozvoj osobnosti pomocou kombinácie outdoorového a indoorového zážitkového vzdelávania. Zároveň sme súčasťou najväčšej outdoorovej organizácie na svete – Outward Bound International (OBI).
Občianske združenie Outward Bound Slovensko vzniklo v roku 1993. Čerpá z medzinárodného know-how organizácie Outward Bound, ako aj zo skúseností Prázdninovej školy Lipnice.


Naším poslaním je pomáhať ľuďom objaviť a rozvinúť ich potenciál k starostlivosti o seba, iných, a svet okolo nich cez náročné zážitky v neznámom prostredí. Poskytnúť priestor na všestranný rozvoj osobností a napomáhať v skvalitňovaní spolupráce medzi ľuďmi.
Outwad Bound kurzy vám zmenia život a získate zručnosti vidieť ďalej, mieriť vyššie a nájsť si vlastnú cestu.

Hľadáme výzvu a vydávame sa na expedíciu do hôr, do mestského prostredia, prostredníctvom kombinácie outdoorových a indoorových zážitkových programov, prinášame si späť domov odvahu a svoju vlastnú cestu.

Vychádzame z toho, že človek má potrebu zmeny seba buď z vlastnej iniciatívy alebo v dôsledku životnej situácie, na ktorú mu nestačia súčasné zručnosti. Je zbytočné čakať, kým niekto urobí niečo za nás. Objavme svoje vlastné zdroje a učme sa žiť aktívny život spolu s ostatnými.

Pre ľudí, ktorí majú chuť rozširovať svoje obzory a hranice…
Pre ľudí, ktorí cítia, že majú nedostatok určitých zručností, vnútornej motivácie…
Pre ľudí, ktorí sa obávajú nepredvídateľnosti života…
Pre jednotlivcov.
Pre kolektívy.


Stručný popis organizácie

Zameriavame sa na rozvoj osobnosti a tzv. mäkkých zručností pomocou kombinácie outdoorového a indoorového zážitkového vzdelávania. Outward Bound Slovensko rozvíja hodnoty ako zodpovednosť, sebadôvera, tímová spolupráca, odvaha vytrvalosť a prekonávanie vlastných hraníc. Buduje ducha vzájomného porozumenia a rešpektu, odhaľuje skrytý potenciál v každom z nás.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma