Menu

Profil CHARACTER - Film ...

CHARACTER - Film Development Association

Telefónne číslo: +421 905 858 808

Email: character@character-fda.eu

Ulica: Konventná

Číslo: 2

Mesto: Bratislava

PSČ: 811 03

IČO: 42181771

Web: http://character-fda.eu

Náš príbeh

CHARACTER - Film Development Association je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je rozvoj slovenského audiovizuálneho umenia ako súčasti medzinárodného kreatívneho priemyslu so zameraním sa na podporné aktivity pre filmových tvorcov.

Character sa sústreďuje na rozvoj a podproru vzdelávania fyzických osôb profesionálne pôsobiacich v oblasti audiovízie, vrátane organizovania školení, odborných seminárov, workshopov a vysielania profesne pôsobiacich osôb na medzinárodné vzdelávacie aktivity. Podieľa sa na iniciovaní verejných diskusií smerujúcich k výmene informácií a praktických skúseností a zručností na národnej a medzinárodnej úrovni. Pomáha zabezpečovať propagáciu a podporu rozširovania audiovizuálnych diel ako aj sprostredkovanie informácií zo zahraničia so zameraním sa na oblasť scenáristiky a dramaturgie. Medzi jeho aktivity patrí aj publikovanie profesných informácií a vydavateľská činnosť.

Character partnersky podporuje produkciu, alternatívnu distribúciu a financovanie audiovizuálnych diel. Taktiež sa podieľa na publikovaní kreatívnych autorských projektov. V spolupráci s vydavateľstvom Slovart pripravil prvú samostatnú monografiu predstavujúcu fotografickú tvorbu uznávaného slovenského kameramana Martina Štrbu - Pevná zem pod hlavou. Character dlhodobo spolupracuje s medzinárodným programom Midpoint a podieľa sa na vzdelávacom projekte Prvá.

Naše krédo

Character sa sústreďuje na rozvoj a podproru vzdelávania fyzických osôb profesionálne pôsobiacich v oblasti audiovízie, vrátane organizovania školení, odborných seminárov, workshopov a vysielania profesne pôsobiacich osôb na medzinárodné vzdelávacie aktivity. Podieľa sa na iniciovaní verejných diskusií smerujúcich k výmene informácií a praktických skúseností a zručností na národnej a medzinárodnej úrovni. Pomáha zabezpečovať propagáciu a podporu rozširovania audiovizuálnych diel ako aj sprostredkovanie informácií zo zahraničia so zameraním sa na oblasť scenáristiky a dramaturgie. Medzi jeho aktivity patrí aj publikovanie profesných informácií a vydavateľská činnosť. Character partnersky podporuje produkciu, alternatívnu distribúciu a financovanie audiovizuálnych diel. Taktiež sa podieľa na publikovaní kreatívnych autorských projektov. V spolupráci s vydavateľstvom Slovart pripravil prvú samostatnú monografiu predstavujúcu fotografickú tvorbu uznávaného slovenského kameramana Martina Štrbu - Pevná zem pod hlavou. Character dlhodobo spolupracuje s medzinárodným programom Midpoint a podieľa sa na vzdelávacom projekte Prvá.

Stručný popis organizácie

CHARACTER - Film Development Association je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je rozvoj slovenského audiovizuálneho umenia ako súčasti medzinárodného kreatívneho priemyslu so zameraním sa na podporné aktivity pre filmových tvorcov.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma