Menu

Profil NOVÉ ĽUDSTVO

NOVÉ ĽUDSTVO

Telefónne číslo: +421949645726

Email: redakcia.nm@gmail.com

Ulica: Bleduľová

Číslo: 62

Mesto: Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves

PSČ: 84108

IČO: 00679593

Náš príbeh

Všeobecným cieľom činnosti Združenia je vytváranie nových vzťahov založených na univerzálnom bratstve jednotlivcov, spoločenských skupín a národov s cieľom priblížiť sa čo najviac harmonickému usporiadaniu spoločnosti smerujúcej k zjednotenému svetu. Tento svoj cieľ napĺňa na Slovensku ako aj v zahraničí.

Napĺňanie všeobecného cieľa Združenie uskutočňujeprostredníctvom týchto aktivít (v zátvorke uvádzame príklad aktivity):
– vzdelávanie a voľnočasové aktivity pre deti a mládež (EDUxEDU)
– aktivity zamerané na harmonický rozvoj osobnosti a starostlivosť o duševné afyzické zdravie (projekt Hombre Mundo)
– účasť na sociálnych projektoch zameraných na boj proti chudobe anegramotnosti (projekt #ZeroHungry)
– organizovanie konferencií, seminárov, prednášok a workshopov zameraných naprekonávanie generačných rozdielov, konfliktov medzi manželmi, rodičmi a deťmi,a pod. (pobyty Mariapoli)
– prehlbovanie cezhraničnej spolupráce so zameraním na prekonávaniehistorických, národnostných a jazykových bariér a predsudkov (projektRunForUnity, projekt Hombre Mundo)
– aktivity smerujúce k podpore občianskej spoločnosti (web nm.sk)
– podpora detí a mládeže pri získavaní mediálnych zručností a schopnostíporozumieť mediálnej a marketingovej komunikácii (web nm.sk)
– vytváranie harmonického životného prostredia a vzťahu k prírode (projektProphetic Economy)
– výchova mladých spôsobom primeraným ich mentalite k solidarite, spolupráci aaktívnemu prínosu v práci pre spoločné dobro (web nm.sk, projekt Hombre Mundo)

Naše krédo

Napĺňanie všeobecného cieľa Združenie uskutočňuje prostredníctvom týchto aktivít (v zátvorke uvádzame príklad aktivity): – vzdelávanie a voľnočasové aktivity pre deti a mládež (EDUxEDU) – aktivity zamerané na harmonický rozvoj osobnosti a starostlivosť o duševné a fyzické zdravie (projekt Hombre Mundo) – účasť na sociálnych projektoch zameraných na boj proti chudobe a negramotnosti (projekt #ZeroHungry) – organizovanie konferencií, seminárov, prednášok a workshopov zameraných na prekonávanie generačných rozdielov, konfliktov medzi manželmi, rodičmi a deťmi, a pod. (pobyty Mariapoli) – prehlbovanie cezhraničnej spolupráce so zameraním na prekonávanie historických, národnostných a jazykových bariér a predsudkov (projekt RunForUnity, projekt Hombre Mundo) – aktivity smerujúce k podpore občianskej spoločnosti (web nm.sk) – podpora detí a mládeže pri získavaní mediálnych zručností a schopností porozumieť mediálnej a marketingovej komunikácii (web nm.sk) – vytváranie harmonického životného prostredia a vzťahu k prírode (projekt Prophetic Economy) – výchova mladých spôsobom primeraným ich mentalite k solidarite, spolupráci a aktívnemu prínosu v práci pre spoločné dobro (web nm.sk, projekt Hombre Mundo)

Stručný popis organizácie

Všeobecným cieľom činnosti Združenia je vytváranie nových vzťahov založených na univerzálnom bratstve jednotlivcov, spoločenských skupín a národov s cieľom priblížiť sa čo najviac harmonickému usporiadaniu spoločnosti smerujúcej k zjednotenému svetu. Tento svoj cieľ napĺňa na Slovensku ako aj v zahraničí.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma