Menu

Profil Škola dokorán n.o.

Škola dokorán n.o.

Náš príbeh

Staňte sa podporovateľom Školy dokorán n.o. a skvalitňujte vzdelávanie, budujte multikultúrnu a otvorenú spoločnosť a podporte spolunažívanie etnických skupín na Slovensku.

Venujeme sa rozvoju vzdelávania a ochrane zdravia, pomáhame zvyšovať zamestnateľnosť Rómov a sociálne znevýhodnených, poskytujeme im sociálne poradenstvo a pomáhame zabezpečiť bývanie. Prispievame k ochrane ľudských práv a rozvíjame aj advokačné aktivity.

Pracujeme s deťmi predškolského veku, školopovinnými deťmi, mládežou a ich rodičmi. Pomáhame marginalizovaným rómskym komunitám a sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva. Nezabúdame na osoby ohrozené sociálno-patologickými javmi a v školských aktivitách podporujeme pedagogických pracovníkov.

Príbehy z našej práce nájdete na: http://www.skoladokoran.sk/co-robime/pribehy/

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma