Menu

Profil Povykom

Povykom

Náš príbeh

Občianske združenie POVYKOM sa svojimi aktivitami zameriava najmä na rozvoj spoločenského života na slovenskom vidieku prostredníctvom súčasných foriem umenia a kultúry.

Občianske združenie POVYKOM sa svojimi aktivitami zameriavanajmä na rozvoj spoločenského života na slovenskom vidieku prostredníctvomsúčasných foriem umenia a kultúry. Je v prvom rade najmä organizátoromceloslovenského podujatia VIFI FEST, ktorého pilotný ročník v roku 2018priniesol filmové premietania a rôznorodé sprievodné akcie do 7 obcí napriečcelým Slovenskom, za aktívnej organizačnej účasti miestnych. Bez nároku nahonorár. Z úprimného záujmu a potreby. V roku 2019 sa do podujatia plánujezapojiť 10 obcí, pričom tento počet zatiaľ stále nie je uzatvorený.

Stručný popis organizácie

Občianske združenie POVYKOM sa svojimi aktivitami zameriava najmä na rozvoj spoločenského života na slovenskom vidieku prostredníctvom súčasných foriem umenia a kultúry.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma