Menu

Profil Seniori v pohybe

Seniori v pohybe

Náš príbeh

Seniori v pohybe je občianske združenie, ktoré vzniklo v lete v roku 2018. Našim cieľom je rozšíriť aktivity pre seniorov, ktoré budú spojené s pohybom a aktívnou starobou. Ponúknuť osamelým seniorom možnosť stretnúť sa s ostatnými rovesníkmi a patriť do komunity seniorov, ktorá sa vďaka aktivitám občianskeho združenia bude stretávať a ďalej socializovať.

Občianske združenie Seniori v pohybe sa zameriava na rozvoj života seniorov, prostredníctvom rôznych pohybových aktivít. Sme presvedčení, že dôležitou súčasťou života seniora je aktívne a kvalitné trávenie voľného času. Tieto aktivity sú v každom veku spolu s udržaním sociálnych kontaktov kľúčové pre udržanie fyzických a mentálnych síl, samostatnosti a celkovej pohody. 
Už niekoľko rokov sa intenzívne venujeme seniorom či už profesijne, alebo na dobrovoľníckej báze. Aj preto sme sa rozhodli spojiť naše sily a skúsenosti do jedného projektu a ponúknuť seniorom aktivity, bez obmedzenia veku, alebo príslušnosti k určitej mestskej časti.
Po šesťdesiatke prichádzajú seniori do obdobia, kedy majú viac času na seba a na svoje záľuby. Paradoxne sledujeme, že nie vždy je to pravda. Niektorým často chýba pocit potrebnosti, nemajú sociálne kontakty, alebo prídu o životného partnera. Deti čoraz častejšie odchádzajú dlhodobo do zahraničia a ich rodičia, alebo starí rodičia, zostávajú sami bez podpory. V rámci občianskeho združenia sme sa rozhodli viac socializovať seniorov. Ponúknuť im aktivity, kde sa môžu stretnúť a porozprávať sa. Nové priateľstvá v rámci aktivít pomáhajú aj v riešení otázky osamelosti seniorov.
Pravidelne pre seniorov organizujeme turistické výlety, nordic walking, tréning pamäti, či kurzy žonglovania a koordinačných cvičení pre lepšiu mentálnu kondíciu. Snažíme sa reagovať aj na nové trendy. Pri príležitosti zavedenia zdieľaných bicyklov v našom meste sme napríklad realizovali pre seniorov inštruktáž ako ich používať. 

Stručný popis organizácie

Seniori v pohybe je občianske združenie, ktoré vzniklo v lete v roku 2018. Našim cieľom je rozšíriť aktivity pre seniorov, ktoré budú spojené s pohybom a aktívnou starobou. Ponúknuť osamelým seniorom možnosť stretnúť sa s ostatnými rovesníkmi a patriť do komunity seniorov, ktorá sa vďaka aktivitám občianskeho združenia bude stretávať a ďalej socializovať.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma