Menu

Profil Pjekné Mjestečko

Pjekné Mjestečko

Náš príbeh

Občianske združenie Pjekné mjestečko vznikla ako potreba mať právne subjektívnu organizáciu, ktorá by zastrešovala rozvíjajúce sa komunitné aktivity najmä v oblasti ľudovej kultúry, organizovania kultúrnych podujatí. Zámerom bolo a stále je poskytnúť podporu rôznym komunitám na ich projekty a aktivity v rôznych oblastiach - komunitný život, kultúra, životné prostredie, občianska spoločnosť.

Pjekné mjestečko je samosprávnou organizáciou, ktorú zastupuje štatutár, ktorého voľba prebieha zväčša každé dva roky. Združenie začalo s organizáciou miestnych hodových slávností. Postupne sme pridávali organizáciou ďalších podujatí, ako sú ochutnávky vína, krojové plesy.

Širšia činnosť o.z. sa rozbehla v roku 2015 kúpou objektu starého typického domu so záhradou, na ktorú sme použili vlastné zdroje o.z. a pôžičky od miestnych podnikateľov. V roku 2019 sme objekt otvorili na prvú verejnú prehliadku.

Medzičasom sa vyskytla možnosť záchrany starej stodoly z typickej miestnej usadlosti, ktorá prekážala plánovanej zástavbe. Túto sme rozložili a momentálne čakáme na stavebné povolenie a práve finančné zdroje.

Súčasťou areálu plánovaného miestneho múzea s tradičnou stodolou bude i prístavba komunitného centra, ktoré by malo zastrešiť ďalšie aktivity, ktoré - ako pevne veríme - dokáže generovať ďalšie aktivity miestnej komunity.
Združenie právne zastrešuje 3 zložky miestnych kultúrnych aktivít - pachoukú a dzífčence z miestnej chasy, mužský spevácky zbor Kúcané a ženskú spevácku skupinu Kútnica. Okrem folkloristov združenie tvoria aj ďalší sympatizanti.

Stručný popis organizácie

Občianske združenie Pjekné mjestečko vznikla ako potreba mať právne subjektívna organizácia, ktorá by zastrešovala rozvíjajúce sa komunitné aktivity najmä v oblasti ľudovej kultúry, organizovania kultúrnych podujatí. Zámerom bolo a stále je poskytnúť podporu rôznym komunitám na ich projekty a aktivity v rôznych oblastiach - komunitný život, kultúra, životné prostredie, občianska spoločnosť.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma