Menu

Profil OZ Rusovčatá

OZ Rusovčatá

Stručný popis organizácie

Oz Rusovčatá vytvára aktivity podporujúce miestnu komunitu, zlepšovanie kvality života obyvateľov Rusoviec, kultúrno-spločenské akcie, výchovno-vzdelávacie aktivity.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma