Menu

Profil OZ Rusovčatá

OZ Rusovčatá

Stručný popis organizácie

Oz Rusovčatá vytvára aktivity podporujúce miestnu komunitu, zlepšovanie kvality života obyvateľov Rusoviec, kultúrno-spločenské akcie, výchovno-vzdelávacie aktivity.

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma