Menu

Profil Obec Gočovo

Obec Gočovo

Prečo sme sa stali overovateľom?

chcem overiť výzvu obyvateľky obce

Aké výzvy chceme overovať?

výzvu z fondu vzájomnej pomoci

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma