Menu

Profil Intercultura Slovakia, ...

Intercultura Slovakia, o.z.

Telefónne číslo: 0948676766

Email: info@afsslovakia.sk

Ulica: Vinohradnícka

Číslo: 40

Mesto: Nitra

PSČ: 94901

IČO: 42202868

Web: www.afsslovakia.sk

Náš príbeh

INTERCULTURA SLOVAKIA O. Z. KAŽDOROČNE AJ S VAŠOU PODPOROU UDEĽUJE ŠTIPENDIÁ ŠIKOVNÝM STREDOŠKOLÁKOM NA ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ PO CELOM SVETE.

VĎAKA MEDZINÁRODNEJ SIETI KANCELÁRIÍ AFS PO CELOM SVETE, KTORÁ MÁ VIAC NEŽ 90-ROČNÚ TRADÍCIU, UMOŽŇUJE AFS NA SLOVENSKU SLOVENSKÝM STREDOŠKOLÁKOM ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ. PO DOBU TROCH, ČI ŠESŤ MESIACOV ALEBO CELÉHO ŠKOLSKÉHO ROKU. ZAMERIAVA SA NIE LEN NA ŠTÚDIUM NA STREDNEJ ŠKOLE V EURÓPE A V SEVERNEJ AMERIKE, ALE TAKTIEŽ V ÁZII A OCEÁNII, STREDNEJ AMERIKE, JUŽNEJ AMERIKE ALEBO NAJNOVŠIE I ŠTÚDIUM V AFRIKE.

Veríme, že každý študent by mal dostať šancu vyskúšať si štúdium v zahraničí. Každoročne preto ponúkame aj vďaka vašej podpore niekoľko druhov štipendií do niekoľkých krajín sveta. Štipendiá poskytujeme na programy v rôznej dĺžke.

Študenti, ktorí majú záujem o štipendiá sa musia zúčastniť výberového konania, ktoré je zvyčajne jednokolové a prebieha jeden až dva krát ročne – pre bližšie informácie sledujte našu webovú stránku. Výberové konanie pozostáva z testu všeobecných znalostí, testu z jazykových znalostí, eseje v slovenskom jazyku na zadanú tému a krátkeho osobného pohovoru.
Štipendisti píšu správu pre AFS v polovici a na konci programu. V správe v polovici roka pobytu hodnotia priebeh programu a vzdelávací proces a v správe na konci programu hodnotia celkový prínos AFS programu.

ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ A POBYT V HOSTITEĽSKEJ RODINE
V priebehu programu - štúdium v zahraničí - žije študent v hostiteľskej rodine, ktorá je starostlivo vybraná AFS kanceláriou v spolupráci s miestnymi dobrovoľníkmi. Hostiteľská rodina hostí študenta nezištne, bez nároku na odmenu. Otvára svoj domov pre študenta, aby mu ukázala život vo svojej komunite a kultúre, a zároveň tak obohatila vlastný rodinný život o zážitok zo spolužitia s človekom z odlišnej kultúry.

NAŠA PODPORA
Vyselajúca a hostiteľská AFS organizácia organizuje v priebehu programu povinné sústredenia zamerané na podporu študenta a reflexiu jeho skúsenosti. V prípade ktoréhokoľvek programu - štúdium v zahraničí sú v cene zahrnuté nasledovné sústredenia:
• Predodchodové sústredenie (Slovensko)
• Popríchodové sústredenie (v krajine pobytu)
• Sústredenie v strede pobytu (v krajine pobytu)
• Predodchodové sústredenie (v krajine pobytu)
• Popríchodové sústredenie (Slovensko)
Miestna AFS organizácia v spolupráci s dobrovoľníkmi organizuje mnohé voľnočasové aktivity, ako sú výlety, návšteva divadla, apod. Týmto spôsobom študent získava príležitosť zoznámiť sa i s ostatnými zahraničnými študentmi AFS a poznať mnoho ďalších národností a odlišných kultúr.

MIESTNA STREDNÁ ŠKOLA
Programy AFS kladú dôraz na vzdelanie ako akademické, tak medzikultúrne. Jedná sa tak nie len o štúdium v zahraničí v rámci ktorého študent v hostiteľskej krajine navštevuje miestnu strednú školu v podobnom rozsahu ako doma, ale stredná škola mu spolu s hostiteľskou rodinou poskytuje príležitosť zoznámiť sa s odlišným školským systémom, nadviazať nové vzťahy a osvojiť si nové zručnosti.

PRÍNOS PROGRAMU V ZAHRANIČÍ
Okrem schopnosti plynule hovoriť jazykom hostiteľskej krajiny a osvojenia si angličtiny na komunikatívnej úrovni, získa študent možnosť spoznať inú kultúru a odlišný spôsob života, čo ho nepochybne obohatí aj o znalosti a schopnosti potrebné k uplatneniu sa v multikultúrnom a vzájomne stále prepojenejšom svete a pomôže mu doceniť vlastnú kultúru, rodinu i materský jazyk. Vďaka špecializovaným sústredeniam v priebehu programu získa študent náhľad na svojou skúsenosťou a možnosť využiť poznatky a zážitky z programu štúdium v zahraničí pre svoj osobný rozvoj.

CENA PROGRAMU
AFS zaisťuje študentovi plný servis a podporu v priebehu celého programu štúdium v zahraničí. Účastnícky poplatok za program zahrňuje letenku, zdravotné poistenie, materiály k príprave na program, pohotovostné kontakty, ktoré je možné využiť 24 hodín denne, sústredenia pred odjazdom, v priebehu programu a po návrate a podporu dobrovoľníkov a kancelárie v priebehu celého programu. Ceny programov sú zverejnené na našej web stránke http://www.afsslovakia.sk/studium-v-zahranici/nasa-ponuka/, kde sú zverejnené aj aktuálne štipendiá.

SKÚSENOSTI ŠTUDENTOV, ktorý získali štipendijný program:
1 rok v Nemecku Patrícia Benková http://www.afsslovakia.sk/news-and-events/article/?article_id=3795
1 rok v Taliansku Katka Škodová http://www.afsslovakia.sk/news-and-events/article/?article_id=3786
1 rok v Dánsku Natália Gurská http://www.afsslovakia.sk/news-and-events/article/?article_id=5168
6 mesiacov vo Fínsku Kamila Kverková http://www.afsslovakia.sk/news-and-events/article/?article_id=5171
3 mesiace v Belgicku Alexandra Urbaníková http://www.afsslovakia.sk/news-and-events/article/?article_id=5169
3 mesiace v Rakúsku Tatiana Búbelová http://www.afsslovakia.sk/news-and-events/article/?article_id=3803

Pokiaľ máte záujem o bližšie informácie navštívte našu stránku www.afsslovakia.sk, alebo kontaktujte našu koordinátorku združenia Natáliu Čukovú na info@afsslovakia.sk, alebo telefonicky 0948 676 766.


VAŠA PODPORA POMÔŽE SLOVENSKÝM STREDOŠKOLÁKOM ŠTUDOVAŤ NA STREDNEJ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ, ČÍM ZÍSKAJÚ MOŽNOSŤ SPOZNAŤ INÚ KULTÚRU A ODLIŠNÝ SPÔSOB ŽIVOTA, ČO ICH NEPOCHYBNE OBOHATÍ O ZNALOSTI A SCHOPNOSTI POTREBNÉ K UPLATNENIU SA V MULTIKULTÚRNOM SVETE A POMÔŽE IM DOCENIŤ VLASTNÚ KULTÚRU, RODINU A MATERINSKÝ JAZYK

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma