Menu

Profil Základná škola s ...

Základná škola s materskou školou Ľubovec

Telefónne číslo: 0517796236

Email: zsmslubovec@gmail.com

Ulica: Ľubovec

Číslo: 35

Mesto: Ľubovec

PSČ: 08242

IČO: 37882040

Naše krédo

Zabezpečiť deťom krásne detstvo a kvalitné vzdelanie.

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma