Menu

Profil Trojsten o. z.

Trojsten o. z.

Náš príbeh

Sme občianske združenie venujúce sa vzdelávaniu nadaných detí v oblasti matematiky, fyziky a informatiky. Naším cieľom je, aby každé dieťa, bez ohľadu na jeho rodinné pomery, malo možnosť rozvíjať svoj potenciál a záujem o matematiku, fyziku a informatiku. Našou víziou je prispievať k tomu, aby sa každý žiak stal samostatne mysliacim človekom s pozitívnym vzťahom k vede.

O Trojstene

Trojsten je občianske združenie, ktoré na Slovensku organizuje aktivity v matematike, fyzike a informatike pre študentov základných a stredných škôl. Občianske združenie bolo založené v roku 1994, avšak história samotných korešpondenčných seminárov siaha až do 80. rokov. 

Korešpondenčné semináre

Základnou myšlienkou korešpondenčných seminárov je popularizácia vedy, výchova a vzdelávanie nadanej mládeže v oblasti matematiky, fyziky a informatiky. Myšlienku napĺňa približne 70 vysokoškolákov, väčšina študujúcich na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského v Bratislave. Organizátori vymýšľajú kreatívne úlohy, hry a hlavolamy na podnietenie detskej zvedavosti, tvorivosti a logického myslenia. Koncept mimoškolského vzdelávania, ktorý ponúka Trojsten, výrazne prispieva ku rozvoju kľúčových kompetencií každého zúčastneného stredoškoláka, ako aj organizujúcich vysokoškolákov.


Tradícia korešpondenčných seminárov siaha v regióne strednej Európy až do roku 1894, kedy bol v Maďarsku založený matematický časopis pre stredoškolákov s príkladmi KöMaL, ktorého riešiteľmi boli budúci nositelia Nobelových cien.

V súčasnosti máme každoročne stovky riešiteľov, ktorí po ukončení strednej školy pokračujú štúdiom a prácou v exaktnom smere, ktorému sa venovali práve v našich seminároch. Mnohí z nich študujú na najlepších svetových univerzitách a dosahujú úspechy vo vede, alebo pracujú v prestížnych organizáciách po celom svete.


Naše ciele

Vzdelanie

V Trojstene neveríme na memorovanie a sme presvedčení že prírodným vedám sa dá rozumieť do hĺbky. Pestujeme individuálny prístup. Dôkazom je, že naši riešitelia študujú na popredných zahraničných univerzitách, pracujú v popredných svetových aj domácich firmách, či stoja aj za úspešnými startupmi.

Komunita

Vytvárame veľkú a pevnú komunitu nadšených mladých ľudí, v ktorej vedieť viac znamená byť uznávaný a nie zatracovaný. Sústredenia, na ktorých zažijete bláznivé aktivity ako nikde inde a kde vznikajú priateľstvá na celý život. Dodávame sebavedomie introvertnejším a nútime sa vystúpiť mimo našu komfortnú zónu.

Popularizácia

Veríme, že prírodné vedy a matematika sa dajú vyučovať aj zábavnou a kreatívnou cestou v neformálnej atmosfére, a pri tom všetkom sa dá aj zabaviť. Vzájomné súťaženie nás posúva vpred.

Stručný popis organizácie

Základnou myšlienkou Trojstenu je popularizácia vedy, výchova a vzdelávanie nadanej mládeže v oblasti matematiky, fyziky a informatiky.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma