ludialudom rss feed Ludialudom feed https://www.ludialudom.sk/rss Rehabilitácie pre Ninku Každé 1€ je pre nás bližšie sa dostat k cielu- chodiť a pohybovať sa ako rovesníci . Za každe 1€ budeme veľmi vďační. https://www.ludialudom.sk/vyzvy/5534 13. 8. 2018 14:26:47 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=18448&kod=5534&type=logothumb&v=180813142647 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=18448&kod=5534&type=logo&width=260&height=260&v=180813142647 18448 5534 True 20.13 1208.00 6000.00 Vnučka.sk je RODINA pre osamelých seniorov Som profesionálna vnučka Janka Danišová a vytváram RODINU pre osamelých seniorov. Mnohí nikoho nemajú, rodina žije ďaleko alebo nejaví záujem. Tento jedinečný projekt pomoci som spustila v októbri 2017 a o spoluprácu v krátkom čase prejavili záujem mestá, obce, média, štátne orgány, domovy pre seniorov, samotní seniori z celej krajiny a susedného Česka. Všetky služby pre seniorov sú BEZPLATNÉ a sú hradené z prostriedkov občianskeho združenia, ktoré som na tento účel spoluzakladala so svojimi blízkymi spolupracovníkmi. Občianske združenie hradí výdavky pre seniorov vyslovene z príspevkov a darov od ľudí ako Vy - ktorí máte veľké srdce. https://www.ludialudom.sk/vyzvy/5535 23. 7. 2018 12:49:26 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=18449&kod=5535&type=logothumb&v=180723124926 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=18449&kod=5535&type=logo&width=260&height=260&v=180723124926 18449 5535 True 1.90 133.00 7000.00 Adamkova liečba Adamko je náš najväčší poklad, ktorý sa nám za všetko odvďačuje svojím úsmevom a radosťou zo života. Môj syn má veľmi veľké šance a dobré prognózy do budúcnosti, pretože je naozaj veľmi šikovný a múdry, preto verím, že vďaka Vašej pomoci sa postaví sa na svoje nohy a zaradí medzi rovesníkov. https://www.ludialudom.sk/vyzvy/5524 20. 7. 2018 12:48:53 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=18419&kod=5524&type=logothumb&v=180720124853 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=18419&kod=5524&type=logo&width=260&height=260&v=180720124853 18419 5524 True 9.27 343.00 3700.00 Potrebujem okuliare pre svoju prácu Prosím o pomoc v získaní peňazí na okuliare. Bez nich môžem prísť aj o tretiu prácu, ktorá mi ešte zostala a naozaj skončím na ulici. https://www.ludialudom.sk/vyzvy/5532 19. 7. 2018 17:10:58 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=18445&kod=5532&type=logothumb&v=180719171058 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=18445&kod=5532&type=logo&width=260&height=260&v=180719171058 18445 5532 True 52.00 260.00 500.00 Veľká prosba o pomoc Prosba o pomoc s liečením pre môjho vnuka Patrika s diagnózou Psorisis vulgaris https://www.ludialudom.sk/vyzvy/5548 26. 7. 2018 11:05:47 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=18494&kod=5548&type=logothumb&v=180726110547 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=18494&kod=5548&type=logo&width=260&height=260&v=180726110547 18494 5548 True 10.40 208.00 2000.00