ludialudom rss feed Ludialudom feed https://www.ludialudom.sk/rss Zbierka pre nášho ocka na liečbu ALS kmeňovými bunkami Milí priatelia, touto cestou sa na Vás obraciame v neľahkej situácii. Chceli by sme Vás poprosiť o finančnú pomoc na ockovu liečbu zákernej choroby ALS. Amyotrofická laterálna skleróza (ALS), známa ako aj Lou Gehrigova choroba, je progresívne, neurodegeneratívne ochorenie mozgu, ktorého výsledkom je degenerácia a strata mozgových a miechových motoneurónov, teda buniek centrálnej nervovej sústavy, ktoré ovládajú vôľou ovplyvniteľné svalové pohyby. Kvôli tomu dochádza k postupnej svalovej slabosti až atrofii. Na začiatku táto choroba oslabuje iba svalstvo, neskôr zasahuje jemnú motoriku, postihuje predlaktia a celé ruky. Pacienti prestávajú chodiť, ovládať svaly tváre a sú úplne paralyzovaní. Neskôr pacienti dostávajú špeciálnu nutričnú stravu a sú na nútenej ventilácii pľúc, s 24-hodinovou zdravotnou starostlivosťou. Fund-raising campaign to help fund our dad´s stem cell treatment for ALS Dear friends, in this difficult situation we would like to ask you for help to fund our dad´s treatment who suffers from ALS. Amyotrophic lateral sclerosis (ALS), also known as Lou Gehrig´s disease, is a progressive, neurodegenerative brain disease that results in degeneration and loss of cerebral and spinal motoneurons, the cells of central nervous system that control voluntary muscular movements. This leads to a gradual muscle weakness and atrophy. At the beginning, this disease weakens only the muscles, later it affects fine motor skills, forearms and whole hands. Patients stop walking, control face muscles and are completely paralyzed. At an advanced stage, patients receive special nutritional diet and use lung ventilation. They also need 24-hour care. https://www.ludialudom.sk/vyzvy/6575 15. 8. 2019 14:52:05 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=21959&kod=6575&type=logothumb&v=190815145205 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=21959&kod=6575&type=logo&width=260&height=260&v=190815145205 21959 6575 True 47.39 14218.00 30000.00 Nový vozík pre Matthiasa Matthias je 11 ročný chalan s detskou mozgovou obrnou - spastickou diparézou. Navštevuje bežnú základnú školu, veľmi rád športuje. https://www.ludialudom.sk/vyzvy/6569 14. 8. 2019 12:30:51 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=21937&kod=6569&type=logothumb&v=190814123051 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=21937&kod=6569&type=logo&width=260&height=260&v=190814123051 21937 6569 True 30.11 1175.00 3902.00 Rodina v zoufalé situaci Dobrý den. Jsem otec 2 zrakově postižených dětí a manžel ženy, která nevidí vůbec. Naše situace je zoufalá a já už na ni sám nestačím. https://www.ludialudom.sk/vyzvy/6532 30. 7. 2019 14:38:10 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=21799&kod=6532&type=logothumb&v=190730143810 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=21799&kod=6532&type=logo&width=260&height=260&v=190730143810 21799 6532 True 0.29 118.00 40000.00 Pomôžte nám, prosím Strašne moc vás prosím o pomoc https://www.ludialudom.sk/vyzvy/6241 20. 8. 2019 11:00:31 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=20820&kod=6241&type=logothumb&v=190820110031 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=20820&kod=6241&type=logo&width=260&height=260&v=190820110031 20820 6241 True 46.20 693.00 1500.00 Bezbariérová kúpeľňa pre Lydku Volám sa Lýdia Lazová, žijem v Púchove, mám 60 rokov. Od svojich 27 rokov mám svalovú dystrofiu, ktorá sa mi postupne zhoršuje. Už niekoľko rokov sa pohybujem len pomocou mechanického vozíka a vonku na elektrickom vozíku. Pri sebaobslužných činnostiach, starostlivosti o domácnosť a mobilite mi pomáhajú osobní asistenti. https://www.ludialudom.sk/vyzvy/5946 12. 8. 2019 13:42:43 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=19910&kod=5946&type=logothumb&v=190812134243 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=19910&kod=5946&type=logo&width=260&height=260&v=190812134243 19910 5946 True 53.34 1562.00 2928.00