ludialudom rss feed Ludialudom feed https://www.ludialudom.sk/rss Pri pôrode spadla z lekárskych rúk na podlahu Otec nás pod paľbou úplným zázrakom vyviezol domov do Kyjeva. Ani Buča ani moje rehabilitačné centrum už dnes neexistujú... Existuje nádej. https://www.ludialudom.sk/vyzvy/13517 27. 4. 2022 19:41:37 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=36748&kod=13517&type=logothumb&v=220427194137 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=36748&kod=13517&type=logo&width=260&height=260&v=220427194137 36748 13517 True 7.55 263.00 3480.00 Vojna a strata štvornohého kamaráta boli veľkým psychickým úderom pre Nasťu Skrývať sa sa s postihnutým dieťaťom v pivnici vôbec nie je ľahké a keď nastala možnosť odisť – zobrali sme si podstatné veci a nášho kocúrika a išli na evakuačný vlak. https://www.ludialudom.sk/vyzvy/13581 9. 5. 2022 16:00:23 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=37147&kod=13581&type=logothumb&v=220509160023 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=37147&kod=13581&type=logo&width=260&height=260&v=220509160023 37147 13581 True 8.85 308.00 3480.00 Pomoc pre Danka Obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. Volám sa Soňa Bučencová. Som rozvedená a žijem a starám sa o svojho 27 ročného syna, ktorý je postihnutý. Danko ma Db.: tuberozna skleroza, autizmus, mentálna retardacia stredné ťažkého stupňa,epilepsia,tumory na mozgu,cysty na obličkách,histaminovu intoleranciu,intolerancia kravskeho mlieka a vysoký krvný tlak, depresie a stavy agresivity. Ešte čakáme na výsledky na celiaku. Syn poberá ID 327 eur a já opatrovateľský 140 eur. Po uhradení nájmu a poplatkov, ako synových liekov na mesiac ostáva na dve dospelé osoby cca 70 eur. Teraz musí mať dietu na histaminovú intoleranciu a kravské mlieko. Zároveň by som mu mala kúpiť liek Daosin, ktorý ma užívať 3x1 tab. V bal. je 60 tab.a vychádzajú na 39,90 e. Nemá nám kto pomôcť. Preto sa obraciam na Vás. Soňa a Daniel Bučencovia z Myjavy. Ďakujeme Vám z celého srdca. https://www.ludialudom.sk/vyzvy/11582 8. 12. 2021 8:18:37 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=33090&kod=11582&type=logothumb&v=211208081837 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=33090&kod=11582&type=logo&width=260&height=260&v=211208081837 33090 11582 True 52.32 1308.00 2500.00 Rehabilitácie pre Martinka Pomoc Martinkovi absolvovat rehabilitácie https://www.ludialudom.sk/vyzvy/13444 19. 4. 2022 9:35:29 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=36571&kod=13444&type=logothumb&v=220419093529 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=36571&kod=13444&type=logo&width=260&height=260&v=220419093529 36571 13444 True 8.66 260.00 3000.00 Pomôžte nám odborne a včas diagnostikovať autizmus u detí Poslanie organizácie : Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú diagnostiku, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosť o rozvoj nadania, eliminovanie porúch psychického vývinu a porúch správania. Činnosť Organizácia : Posúdenie školskej pripravenosti. Významnú úlohu tvoria deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, adaptačné problémy detí v MŠ a pri vstupe do ZŠ. Pomoc deťom s odloženou povinnou šk. dochádzkou, výkonové zlyhanie žiakov v škole, ťažkosti v učení. Realizuje sa diagnostika a reedukácia, individuálna a skupinová práca s deťmi, program na profesijnú orientáciu žiakov ZŠ a SŠ. Osobnostné ťažkosti, emočné problémy, ťažkosti v sociálnom kontakte, poruchy pozornosti, tréma pod. Prevencia sociálno -patologických javov – univerzálna aj selektívna. Metodická pomoc školským zariadeniam, poradenstvo rodičom detí. Spolupráca s VŠ a ich študentami. https://www.ludialudom.sk/vyzvy/13516 13. 4. 2022 13:38:21 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=36747&kod=13516&type=logothumb&v=220413133821 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=36747&kod=13516&type=logo&width=260&height=260&v=220413133821 36747 13516 True 0.81 25.00 3050.00