ludialudom rss feed Ludialudom feed https://www.ludialudom.sk/rss Nádej Nadej na pomoc https://www.ludialudom.sk/vyzvy/11136 9. 10. 2021 17:10:09 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=32182&kod=11136&type=logothumb&v=211009171009 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=32182&kod=11136&type=logo&width=260&height=260&v=211009171009 32182 11136 True 10.80 540.00 5000.00 Nádej pre Števka Náš Števko je pomaly 3 ročný autista. Na prvý pohľad krásny modrooký chlapček avšak s veľkým trápením. https://www.ludialudom.sk/vyzvy/11357 18. 10. 2021 13:01:45 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=32644&kod=11357&type=logothumb&v=211018130145 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=32644&kod=11357&type=logo&width=260&height=260&v=211018130145 32644 11357 True 5.22 261.00 5000.00 Prosím o pomoc v tažkej životnej situácií Prosba o pomoc v taškej situácii https://www.ludialudom.sk/vyzvy/10512 19. 10. 2021 19:17:29 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=30834&kod=10512&type=logothumb&v=211019191729 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=30834&kod=10512&type=logo&width=260&height=260&v=211019191729 30834 10512 True 71.64 1791.00 2500.00 Pomôžte výtvarne nadanej žiačke s Aspergerovým syndrómom získať asistenta Emma je nadaná výtvarníčka s Aspergerovým syndrómom, ale jej znevýhodnenie jej nedovoľuje plnohodnotne fungovať v škole bez asistenta. Pomôžte nám zafinancovať aspoň časť úväzku, aby mohla chodiť do školy bez úzkosti a strachu. https://www.ludialudom.sk/vyzvy/11627 15. 10. 2021 10:31:15 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=33217&kod=11627&type=logothumb&v=211015103115 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=33217&kod=11627&type=logo&width=260&height=260&v=211015103115 33217 11627 True 24.60 1722.00 7000.00 Naty bež! Bojujeme ďalej. https://www.ludialudom.sk/vyzvy/11676 19. 10. 2021 9:11:53 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=33331&kod=11676&type=logothumb&v=211019091153 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=33331&kod=11676&type=logo&width=260&height=260&v=211019091153 33331 11676 True 4.80 240.00 5000.00