ludialudom rss feed Ludialudom feed https://www.ludialudom.sk/rss Pomôžme Nelke na nôžky Malá bojovníčka https://www.ludialudom.sk/vyzvy/5240 14. 3. 2018 16:22:28 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=17516&kod=5240&type=logothumb&v=180314162228 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=17516&kod=5240&type=logo&width=260&height=260&v=180314162228 17516 5240 True 1.44 65.00 4500.00 Sme na ceste k vysnívanému cieľu Môj bojovník Damian veľmi potrebuje rehabilitácie, po operácii ,ktoré nám poisťovňa nechce hradiť https://www.ludialudom.sk/vyzvy/5177 4. 4. 2018 12:37:04 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=17287&kod=5177&type=logothumb&v=180404123704 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=17287&kod=5177&type=logo&width=260&height=260&v=180404123704 17287 5177 True 7.25 145.00 2000.00 Pomoc pre vnučku Emku Vnučka Emka a jej smutný príbeh https://www.ludialudom.sk/vyzvy/4509 10. 5. 2017 11:45:37 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=14608&kod=4509&type=logothumb&v=170510114537 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=14608&kod=4509&type=logo&width=260&height=260&v=170510114537 14608 4509 True 15.75 485.00 3078.00 Prosím pomôžte mojej chorej dcérke Petre v núdzi Prosím pomôžte dcérke Petre, ktorá trpí genetickou vadou- Turnerovým syndrómom a psychiatrickým ochorením a jej mame v núdzi https://www.ludialudom.sk/vyzvy/4689 23. 4. 2018 14:19:29 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=15380&kod=4689&type=logothumb&v=180423141929 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=15380&kod=4689&type=logo&width=260&height=260&v=180423141929 15380 4689 True 24.33 365.00 1500.00 Výroba zvieratiek ľudí so zdravotným postihnutím pre zdravé deti Každý z nás sa vo svojom živote snaží nájsť si akési miesto, zistiť čo ho napĺňa, dať svojej existencií zmysel, cítiť sa užitočný a potrebný... Inak to nie je ani pri ľuďoch s mentálnym postihnutím. Je to naša prirodzená vnútorná potreba, ktorá nás ženie k tomu, aby sme niečo robili, tvorili, realizovali sa, a ktorá nás robí nešťastnými, pokiaľ máme pocit akejsi zbytočnosti. Veríme, že zvieratká majú čarovnú moc a preto sa rozhodlo o.z. Centrum Naša chalúpka týmto projektom „Výroba zvieratiek ľudí so zdravotným postihnutím pre zdravé deti“ dať šancu týmto ľuďom a ich rodinám zvýšiť si kvalitu života a pomôcť im zdieľať túto neľahkú životnú situáciu. https://www.ludialudom.sk/vyzvy/5274 29. 3. 2018 9:36:49 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=17612&kod=5274&type=logothumb&v=180329093649 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=17612&kod=5274&type=logo&width=260&height=260&v=180329093649 17612 5274 True 15.00 60.00 400.00