ludialudom rss feed Ludialudom feed https://www.ludialudom.sk/rss Život pre Michala Dobrý deň všetkým ľuďom, ktorí chcú a môžu pomôcť.. https://www.ludialudom.sk/vyzvy/5695 9. 10. 2018 9:27:49 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=19038&kod=5695&type=logothumb&v=181009092749 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=19038&kod=5695&type=logo&width=260&height=260&v=181009092749 19038 5695 True 0.50 200.00 40000.00 Hedikepovaný otec troch detí trpí zaživa Citát, ktorý je zároveň silným názvom našej priateľskej výzvy je z rozhovoru s príkladným otcom, partnerom a našim kamarátom - Zdenkom Šafránekom. Po ťažkom pracovnom úraze ochrnul a aj napriek tomu si založil krásnu a zdravú famíliu. Svoje vzácne šťastie s tromi deťmi si však neužívajú naplno, keďže im život strpčuje obrí dekubit hlavy rodiny. Preto sme sa my, jeho priatelia rozhodli, nepomáhať iba v našom kruhu, ale ho rozšíriť. Poďte medzi nás a pomôžte tomuto skvelému človeku a jeho blízkym. https://www.ludialudom.sk/vyzvy/5661 24. 9. 2018 9:22:32 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=18940&kod=5661&type=logothumb&v=180924092232 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=18940&kod=5661&type=logo&width=260&height=260&v=180924092232 18940 5661 False 6.40 320.00 5000.00 Rehabilitácia pre Mareka v ADELI Medical Center Milí darcovia finančnej pomoci, chceme pre syna, aby mohol rehabilitovať v ADELI Medical Center v Piešťanoch. https://www.ludialudom.sk/vyzvy/5680 5. 10. 2018 11:00:59 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=18992&kod=5680&type=logothumb&v=181005110059 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=18992&kod=5680&type=logo&width=260&height=260&v=181005110059 18992 5680 True 7.71 54.00 700.00 Veľká bojovníčka Jasminka Dievčatko sa narodilo aby prišlo bojovať o prežitie na tomto svete https://www.ludialudom.sk/vyzvy/5734 25. 10. 2018 15:34:31 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=19209&kod=5734&type=logothumb&v=181025153431 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=19209&kod=5734&type=logo&width=260&height=260&v=181025153431 19209 5734 True 3.37 135.00 4000.00 Pomoc pre Evelinku Pomoc pre Evelinku https://www.ludialudom.sk/vyzvy/5681 3. 10. 2018 12:22:43 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=18993&kod=5681&type=logothumb&v=181003122243 https://www.ludialudom.sk/FileHandler.ashx?vyzva=18993&kod=5681&type=logo&width=260&height=260&v=181003122243 18993 5681 True 1.21 85.00 7000.00