Menu

Prispejte talentovanému Máriovi na nové husle

Mário Balogh, 20 r.

Trvanie výzvy: 11. mája 2021 - 31. júla 2021

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Túto výzvu podporíte aj zdieľaním

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je vyzbierať peniaze na dofinancovanie kúpy nových huslí.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 11.9.2008

IČO: 42135435

Ulica: Na Riviére 2

Mesto: Bratislava

PSČ: 841 04

Štát: Slovensko

Príbeh

Prispejte talentovanému Máriovi na nové husle

Mário je veľmi talentovaný mladý muž s veľkou muzikalitou a citom pre hudobné diela. Hra na husle je jeho život. K tomu, aby mohol zdokonaľovať svoj talent a technické zručnosti potrebuje kvalitné husle.

Mário pochádza z hudobníckej rodiny. Jeho nebohý otec a starý otec boli známymi violistami a hudba u nich doma nikdy nechýbala. Ako 6-ročný začal Mário navštevovať  ZUŠ a jeho talent bol neodškriepiteľný. Rozhodnutie ísť v šľapajach svojho otca a starého otca na seba nenechalo dlho čakať. 

Mário momentálne žije len s mamou a študuje piaty ročník na Konzervatóriu v Košiciach. Učitelia ho považujú za svedomitého a zodpovedného žiaka. Jeho učiteľ huslí o ňom napísal:"Na úvod mojej charakteristiky by som chcel uviesť, že  sa už  jedná o vyzretú umeleckú osobnosť, ktorá disponuje prirodzenou muzikalitou a zmyslom pre hĺbku hudobného precítenia hudobného diela.  Mário je študentom, ktorý sa snaží vždy prenikať do podstaty hudobného diela. Častokrát sa opiera o svoje technické vybavenie, ktoré nadobudol svojou pracovitosťou a precíznosťou pri štúdiu" 

Vďaka o.z. Divé Maky je podporovaný v štúdiu a v rozvoji svojho výnimočného talentu, tieto financie sú však určené predovšetkým na pokrytie výdavkov spojených s jeho štúdiom. Kúpa nových huslí je finančne veľmi náročná a prevyšuje možnosti výdavkov v rámci štipendijného programu. Preto Vás prosíme o pomoc. 

Ďakujeme!

Vypočujte si ukážku Máriovho talentu: 

https://www.youtube.com/watch?v=dJSyDZmvk8o

Ďalšie informácie

S dieťaťom pracujeme
viackrát do týždňa

S rodičmí dieťaťa sme v kontakte
niekoľkokrát do mesiaca

Web
divemaky.sk/deti-divych-makov/

Naša organizácia je zameraná na

na prácu s marginalizovanými skupinami

Chcem podporiť
Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?