Menu

Prispejte Danielkovi na lístok na Letnú akadémiu ...

Danielko Mucha, 14 r.

Trvanie výzvy: 4. júla 2018 - 20. augusta 2018

Túto výzvu podporíte aj zdieľaním

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je rozvíjať a podporovať rómske deti vo vzdelávaní a osobnostnom raste aj počas letných prázdnin a dať im šancu zúčastniť sa Letného tábora, ktorý je pre nich často jedinou príležitosťou ako sa dostať do podnetného a tvorivého prostredia. Za vyzbierané finančné prostriedky bude deťom zabezpečené ubytovanie a strava počas celého týždňa a taktiež budú zabezpečené aktivity pre deti, umelecké a výtvarné pomôcky a športové potreby. Všetko toto bude využívané počas práce s kvalifikovanými lektormi, ktorí sa budú deťom na dennej báze venovať a pracovať na rozvíjaní ich talentu.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 11.9.2008

IČO: 42135435

Ulica: K lomu 5

Mesto: Bratislava

PSČ: 81104

Štát: Slovensko

Príbeh

Prispejte Danielkovi na lístok na Letnú akadémiu ...

Každé dieťa si zaslúži šancu na vzdelanie a dobrú budúcnosť. Dajte Danielovi šancu zúčastniť sa na Letnej akadémii a prispejte na jeho lístok.

"Volám sa Danko a bývam v Čičave. Mám 4 súrodencov, z ktorých traja ešte bývajú s nami. Navštevujem Cirkevnú základnú školu sv. Dominika Savia vo Vranove nad Topľou. Moji súrodenci, ktorí bývajú ešte s nami navštevujú základnú a materskú školu. Rodičia sú teraz dočasne nezamestnaní, no tým väčšmi svoj čas venujú mne a mojim súrodencom. Môj ocko však niekedy brigáduje- pomáha na stavebných prácach a tiež pôsobí pri formačnom centre pre Rómov v Čičave, kde hráva na hudobných nástrojoch a spieva. Toto centrum navštevujeme veľmi radi  s celou rodinou.

Na vysvedčení mávam samé jednotky. Škola ma veľmi baví a to nielen kvôli kamarátom, ale aj kvôli všetkým veciam, ktoré sa tam naučím. Veľa ma toho zaujíma a naozaj nemám problém sa niečo naučiť alebo zapamätať si. Z predmetov mám najradšej dejepis, náboženstvo a veľmi rád aj čítam. Do Divých makov som prišiel ako študijný a divadelný talent. Už 5. rok totiž navštevujem ZUŠ, literárno-dramatický odbor. Dokonca som získal 1.miesto v školskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 

Ešte presne neviem  čím chcem byť. Niekedy rozmýšľam nad herectvom a niekedy túžim byť lekárom. To ešte uvidím."


Snažíme sa dať rómskym deťom šancu posúvať sa vpred a aktívne využívať svoj čas aj počas letných prázdnin a zapojiť ich do vzdelávacích a umeleckých aktivít. Pre deti je veľmi dôležité, aby sa počas letnných prázdnin zapájali do podnetných aktivít, ktoré ich motivujú na sebe pracovať aj mimo školského roka. Žial máloktoré rómske rodiny si môžu dovoliť svojim deťom takúto šancu poskytnúť a preto by sme boli veľmi vďační, keby ste Danielkovi prispeli na jeho letný tábor.Ďalšie informácie

Facebook
www.facebook.com/divemaky/

S dieťaťom pracujeme
pravidelne, raz týždenne

S rodičmí dieťaťa sme v kontakte
niekoľkokrát do mesiaca

Web
divemaky.sk/deti/daniel-mucha/

Naša organizácia je zameraná na

na prácu s deťmi a mládežou

na vzdelávanie deti a mládeže

na prácu s marginalizovanými skupinami

na prácu s menšinami

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?