Menu

Pomôž Tomášovi stať sa tanečným trénerom!

Tomáš , 19 r.

Trvanie výzvy: 1. mája 2020 - 30. júna 2020

Túto výzvu podporíte aj zdieľaním

Cieľ výzvy

Vyzbieranie 300 € na tanečný kurz pre budúcich trénerov, ktorý sa uskutoční na FTVŠ v Bratislave

Autor výzvy

Dátum vzniku: 11.9.2008

IČO: 42135435

Ulica: Hany Meličkovej 1//H

Mesto: Bratislava

PSČ: 841 05

Štát: Slovensko

Príbeh

Pomôž Tomášovi stať sa tanečným trénerom!

Svojimi tanečnými výkonmi neustále dokazuje, že aj rómska mládež je usilovná, talentovaná a cieľavedomá. Tomáš vie, že ak na sebe pracuje, tak môže v živote dosiahnuť čokoľvek po čom túži. Napríklad stať sa trénerom tanca!


Od šiestich rokov sa profesionálne venuje latinsko-americkým tancom. Aj vďaka štipendijnej podpore Divých makov a svojmu obrovskému úsiliu dosiahol už mnoho úspechov na domácich aj zahraničných súťažiach, na ktorých sa s partnerkou umiestnili na popredných miestach. 

Na to aby sa Tomáš stal trénerom tanca, nepotrebuje len talent, skúsenosti a odhodlanie, ale aj kvalitný tanečný kurz. A práve teraz získal možnosť zúčastniť sa kurzu trénerov od Slovenského zväzu tanečného športu! Desaťdňový kurz je v hodnote 300 € a bude vedený kvalifikovanými lektormi na FTVŠ v Bratislave.

Tomáš sa okrem tanca venuje aj deťom z detských domovov a budovaniu ich rómskej identity. Je aktívny Dobrovoľný rómsky poradca“ v organizácii Eduma, kde pomáham tvoriť most vzájomného pochopenia medzi adoptovanými rómskymi deťmi a ich „nerómskymi“ adoptívnymi rodičmi. 

Rodina Tomáša mimoriadne podporuje. Avšak náklady na pokrytie všetkých výdavkov na rozvoj jeho talentu a vzdelania by bez finančnej pomoci Divých makov len ťažko zvládli. Ich mesačné príjmy ledva postačia na živobytie. Kúpa tanečného kurzu je pre Tomášove štipendium veľmi veľkou záťažou, nad rámec bežných výdavkov. Preto Vás žiadame o pomoc.

Ďakujeme!


Ďalšie informácie

S dieťaťom pracujeme
viackrát do týždňa

S rodičmí dieťaťa sme v kontakte
niekoľkokrát do mesiaca

Web
divemaky.sk/deti/tomas-kaluja/

Naša organizácia je zameraná na

na prácu s deťmi a mládežou

na vzdelávanie deti a mládeže

na prácu s marginalizovanými skupinami

na prácu s menšinami

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?