Menu

Pokrytie mesiacov bez roboty

Trvanie výzvy: 24. marca 2021 - 24. mája 2021

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Túto výzvu podporíte aj zdieľaním

Cieľ výzvy

Pokrytie mesiacov bez roboty

Príbeh

Pokrytie mesiacov bez roboty

Počas pandémie som bola nezamestnaná 3 mesiace a potrebujem si pokriť finančnú stratu počas nezamestnanosti.

Nakoľko teraz pracujem, nedokážem dobehnúť zameškané straty počas nezamestnanosti. V auguste som bola nútená ukončiť živnosť z dôvodu pandémie a 3 mesiace som bola nezamestnaná, z čoho mi vznikli dlhy, ktoré nestíham vyplatiť ani teraz keď som zamestnaná. budem vďačná za pomoc FVP a aj ľudom ktorý mi prispejú. Ďakujem veľmi pekne za ochotu mi pomôcť. 

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?