Menu

Bez práce pre COVID-19

Trvanie výzvy: 24. marca 2021 - 31. júla 2021

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Túto výzvu podporíte aj zdieľaním

Cieľ výzvy

Nákup nevyhnutných životných potrieb ako potraviny a pokrytie nevyhnutných výdavkov (nájom).

Príbeh

Bez práce pre COVID-19

Prekonanie obdobia bez práce a príjmu

Volám sa Tomáš a chcel by som poprosiť o pomoc s prekonaním obdobia bez práce. Sme 3 členná rodina, s manželkou máme dcérku, ktorá bude mať onedlho 2 roky. V dôsledku korona krízy, ktorá nastala sa nám veľmi skomplikovala finančná situácia. Od júna 2020 som vedený v evidencii UPSVaR, do septembra 2020 som poberal dávku v nezamestnanosti a od tej doby som ostal úplne bez príjmu. Náš príjem pozostáva len z rodičovského príspevku mojej manželky. Bohužiaľ nám tento príjem nepostačuje na pokrytie nákladov spojených s bývaním a so starostlivosťou o našu dcérku, naše výdavky sú vyššie, ako príjem. Prácu si neustále hľadám, ale v tomto období márne. 

Za každú pomoc budem vďačný. 

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?