Menu

Žiadosť o príspevok z FVP

Trvanie výzvy: 19. mája 2021 - 19. júla 2021

Cieľ výzvy

Prosba o finančnú výpomoc na kúpu liekov, vitamínov, potravín, drogérie, ošatenia...

Príbeh

Žiadosť o príspevok z FVP

Ivan - predajca Notabene

Som invalidný dôchodca, v dôsledku autonehody, ktorú mi zapríčinila druhá osoba, som ostal na elektrickom vozíku s mnozštvom diagnóz. Mám veľmi nižky invalidný dôchodok, a preto som si privyrábal predajom časopisu NotaBene (registračné číslo 2737, pradajné miesto bolo OC Retro). Žiaľ, kvôlli Covid 19 som musel po štyroch rokoch prestať predávať a ostal som tak bez tohto vedľajšieho príjmu, vďaka ktorému som si mohol kupiť lieky, potraviny, oblečenie... Pandémia ma doviedla na pokraj chudoby, preto by som vás touto cestou chcel veľmi pekne poprosiť o jednorázovú výpomoc. Ďakujem vám. 

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?