Menu

Náhle úmrtie na COVID 41 ročného milovaného otecka ...

Trvanie výzvy: 5. mája 2021 - 31. decembra 2021

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Túto výzvu podporíte aj zdieľaním

Cieľ výzvy

Peňažné prostriedky by som použila na financovanie štúdia detí a výdavkov s tým spojených, na školské pomôcky, na ošatenie, stravu, splácanie úveru a pôžičiek, na úhradu režijných nákladov a nákladov spojených na dochádzku do školy a do práce. Čiže na zabezpečenie základných životných potrieb. Veľmi pekne Vás prosím o pomoc.

Príbeh

Náhle úmrtie na COVID 41 ročného milovaného otecka a manžela.

Náhle behom 10-tych dní nám umrel milovaný, pracovitý, starostlivý otecko dvoch detí a skvelý manžel - hlavný živiteľ rodiny.

Strata neskutočne pozorného, dobručkého, starostlivého a napriek mnohým zdravotným problémom pracovitého otecka dvoch vyživovaných detí a skvelého manžela nás neskutočne ťažko zasiahla. Žiaľ COVID nás zasiahol na štedrý deň a už na Štefana som manželovi musela volať RZP - následne bol hospitalizovaný, na kyslíku a neskôr aj na pľúcnej ventilácii. Napriek jeho veľkej snahe bojovať s týmto ochorením svoj boj o život dňa 6. januára žiaľ prehral. Napriek tomu, že manžel pracoval a aj ja mám našťastie zamestnanie výdavky presahujú môj príjem - manžel bol hlavným živiteľom rodiny. Od 20.januára máme podanú žiadosť na vdovský a sirotský dôchodok a napriek urgenciám zatiaľ nič. Žiaľ ešte aj platobné karty mám zablokované. Syn 11 ročný má srdcové vady a je sledovaný kardiológom, dcérka je skvelá žiačka v maturitnom ročníku gymnázia a bolo by škoda nevyužiť jej potenciál na ďalšie štúdium na vysokej skole - veď kde by sa v praxi uplatnila. Okrem toho je neustále anemická a všetci traja máme oslabenú imunitu a ja astmu. Čiže aj mesačné náklady na lieky nie sú zanedbateľné. Detičky od októbra boli na dištančnej forme štúdia - takže náklady na energie, telefón a internet tiež nie sú zanedbateľné. A keďže bývame síce z časti zrekonštruovanom, ale starom rodinnom dome postavenom z hliny a kameňa aj náklady na bývanie spolu s režijnými nákladmi sú žiaľ dosť vysoké. Napriek tomu, že s manželom sme pracovali aj napriek tomu sme boli nútení si vziať úver na bývanie a pôžičku, ktorých splácanie žiaľ zostalo teraz len na mojich pleciach. Môj zárobok sa mesačne pohybuje medzi 700 až 800 eur, ale výdavky dosahujú zhruba 900eur a to ešte nerátam žiadne ošatenie, ani stravu a nedajbože by sa niečo pokazilo. ( mesačné výdavky: elektrina 80eur, plyn 85eur, voda 11eur, telefóny+TV+internet 85eur, životné poistky do 60eur, úver a pôžičky 214,70eur, obed detí v školskom zariadení 30eur, daň na bývanie a TKO 80eur, lieky 150eur, cesta do práce 50eur bez stravy, školských pomôcok, ošatenia a i.). Keďže som náhle zostala sama a sme naučení žiť skromne - nerozhadzujeme zbytočne, ale žiaľ nedokážem sama financovať všetky náklady. Žiaľ stratu manžela a ocina nám už nikto nenahradí a neviem prečo detičky musia zažívať takýto bôľ. Nie som zvyknutá prosiť o pomoc ani využívať náš sociálny systém, ale tentokrát Vás veľmi pekne prosím o pomoc. Aj malá pomoc pomôže. Už vážne neviem ako ďalej.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?