Menu

Pomoc o prekonanie korona krízy

Trvanie výzvy: 28. apríla 2021 - 28. júna 2021

Cieľ výzvy

Zaplatenie životných potrieb ako nákup potravín, zaplatenie výdavkov na telefón, benzín, výdavky na štúdium a pod.

Príbeh

Pomoc o prekonanie korona krízy

Prišla som o svoje zamestnanie. Gastro prevádzky sú už dlhú dobu zatvorené a nevyzerá že by sa mala situácia v blízkom čase meniť.


Ako čašníka pôsobiaca vo viacerých gastro prevádzkach už veľmi dlhý čas fungujem bez príjmu. Som študentka vysokej školy, a toto bol môj jedniný príjem, ktorý mi pokrýval všetky výdavky na život. Táto situácia stále trvá a dlhší čas aj trvať bude takže by som rada poprosila o pomoc v tejto situácií. Vopred ďakujem 


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?