Menu

Pomoc pre toho, kto celý život pomáhal

Trvanie výzvy: 3. mája 2021 - 31. decembra 2021

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Túto výzvu podporíte aj zdieľaním

Cieľ výzvy

Cielom je vyzbieranie finančných prostriedkov určených na liečbu cukrovky.

Príbeh

Pomoc pre toho, kto celý život pomáhal

Úvodným slovom sa chceme k vám prihovoriť, ako priatelia človeka, ktorý počas svojho života rozdával radosť a venoval čas sprijemnovaniu života mnohým z nás krásnou hudbou.

Obraciame sa na Vás v ťažkej dobe v mene hudobného skladatela Pavla Šindlera. 

Má ťažkú formu cukrovky a je invalidný dôchodca ZŤP. Jeho zdravie už nieje také, aké bývalo. Jeho nohy už neslúžia a jeho zdravotný stav si vyžaduje náročné zákroky. Nedávno prišiel o takmer úplne o zrak preto si jeho zdravie vyžaduje opateru. 

Celý život zasvätil hudbe, ktorá prinášala radosť mnohým iným a pomáhala rásť mnohým talentom. Po celý život je človekom, ktorí vždy pomáha aj na úkor seba. Kým mu zdravie dovolilo spolupracoval napríklad s projektom na kolesách proti rakovine kedy veľakrát organizoval koncerty a zbieral finančné prostriedky pre tých ktorý to najviac potrebovali. 

Bohužiaľ v dobrej viere v živote uveril nesprávnym ľuďom. Dnes vďaka svojej dôverčivosti je nájomcom vo svojom vlastnom byte o ktorý bohužiaľ prišiel. Z jeho invalidného dôchodku z ktorého uhrádza nájomne mu financie na liečbu a na dôstojný život neostávajú. 

Preto sme sa rozhodli v tejto ťažkej dobe pomôcť a zorganizovať zbierku pre dobrú vec.   

Akýkoľvek dobrovoľný príspevok bude použitý na liečbu jeho ťažkej formy cukrovky.

Ďakujeme - priatelia 

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?