Menu

Koronavírus zatvoril kultúru - prišiel som o ...

Trvanie výzvy: 12. mája 2021 - 15. júla 2021

Cieľ výzvy

Finančné prostriedky získané pomocou tejto výzvy využijem na pokrytie základných životných potrieb (nákup potravín, kozmetika), nákladov na bývanie a telefonné účty.

Príbeh

Koronavírus zatvoril kultúru - prišiel som o možnosť pracovať

Som organizátor hudobného festivalu a kvôli pandémii vírusu Covid - 19 nemôžem vykonávať už druhý rok svoju pracovnú činnosť

Dobrý deň,

organizovaniu kultúrnych hudobných podujatí som sa úspešne venoval cez 10 rokov. Po vypuknutí pandémie vírusu Covid - 19 začiatkom roka 2020 sa na Slovensku zakázali organizovať hromadné kultúrne podujatia, čo naplno zasiahlo a znemožnilo vykonávať moju hlavnú pracovnú náplň. Táto situácia pretrváva už vyše roka. Za ten čas som minul svoje finančné rezervy a dostal som sa do finančných ťažkostí a problémov pri platení bežných základných výdavkov, ako sú: mesačné náklady na bývanie (spotreba elektriny, vody a správa bytu), telefónne účty, nákupy základných potravín a kozmetiky, náklady na dopravu a zdravotnú starostlivosť.
Východisko z tejto veľmi nepriaznivej situácie je v štátnom povolení opäť umožniť organizovanie hromadných kultúrnych podujatí, ktorého postup je však veľmi nepredvídateľný a chaotický. Vidím svetlo na konci tunela vo vakcinácii a pomalom ústupe pandémie. Svoj prínos a nadobudnuté znalosti v oblasti kultúry a organizácií podujatí chcem naďalej ľudom poskytovať po ústupe pandémie Covidu - 19, potrebujem však finančnú podporu na preklenutie tohto veľmi nepriaznivého obdobíia, aby som mohol platiť svoje základné režijné a životné náklady. 
Budem Vám veľmi vďačný za akúkoľvek finančnú podporu.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?