Menu

Veríme, že bude lepšie

Trvanie výzvy: 26. mája 2021 - 28. augusta 2021

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Túto výzvu podporíte aj zdieľaním

Cieľ výzvy

Strava v letných mesiacoch, pomôcky pre deti do školy

Príbeh

Veríme, že bude lepšie

Cez pandemickú situáciu som zostal bez práce a je veľmi ťažké si nájsť novú.

Dobrý deň.

Touto formou Vás chcem poprosiť o pomoc nie ani tak pre mňa,ako pre moje 2 deti. Potrebujú základné veci a ja som sa ocitol v hmotnej núdzi s nedokážem im sám dať to,čo potrebujú. Dávam im lásku a snažím sa aj o všetko ostatné,ale bez Vašej pomoci je to nemožné a preto sa obraciam na Vás s prosbou o pomoc. Pomôžte mi prosím preklenúť pár týždňov s dostať sa z tejto zlej životnej situácie. Modlite sa za nás a keď Vám zostane pár centov prosím pomôžte. Deti si zaslúžia všetko ale teraz to nedokážem sám.

Ďakujem.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?