Menu

Benefičný golfový turnaj

Trvanie výzvy: 5. augusta 2013 - 31. augusta 2013

Cieľ výzvy

Táto výzva bola vytvorená na podporu rozvoja regiónu morasko-slovenského pomedzia.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 25.5.2012

IČO: 42262801

Ulica: Kozia 11

Mesto: Bratislava

PSČ: 81103

Štát: Slovensko

Príbeh

Benefičný golfový turnaj

Kúpte si štartovné na golfovom turnaji so známymi hereckými osobnosťami a podporte projekty realizované na moravsko-slovenskom pomedzí.

Centrum pre filantropiu, sa rozhodlo prostredníctvom svojej nadácie a v spolupráci s Juhomoravskou komunitnou nadáciou zorganizovať 1. moravsko-slovenský benefičný golfový turnaj. Výťažok zo štartovného na turnaji bude poskytnuté na užitočné projekty realizované na moravsko-slovenskom pomedzí.

1.moravsko-slovenský benefičný golfový turnaj sa koná v termíne 31. augusta 2013 v Golf Resort Skalica za účasti filmových osobností a vášnivých hráčov golfu pani Magdy Vášaryovej, Milana Lasicu a Mareka Ebena.

Viac informácií o turnaji sa dozviete z priloženej pozvánky a na webovej stránke turnaja.

________________________
O Nadácii Centra pre filantropiu:
Poslaním Nadácie Centra pre filantropiu je rozvíjať darcovstvo a občiansku spoločnosť. Tento zámer napĺňa tým, že slúži na podporu nasledovných verejnoprospešných účelov:
a) rozvoj darcovstva, filantropie, charity, dobrovoľníctva, občianskeho aktivizmu,
b) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
c) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
d) ochrana a tvorba životného prostredia,
e) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
f) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
g) ochrana práv detí a mládeže,
h) rozvoj a podpora vedy,
i) rozvoj a podpora telovýchovy,
j) pomoc pri živelných pohromách a ich predchádzanie,
k) humanitná pomoc pre jednotlivca alebo skupiny osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo zdravia,
l) podpora sociálnej pomoci.

O Centre pre filantropiu: www.cpf.sk
O Juhomoravskej komunitnej nadácii: www.jmkn.cz

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?