Menu

Kvôli pandémii som prišiel o značnú časť príjmu

Trvanie výzvy: 7. júla 2021 - 7. septembra 2021

Cieľ výzvy

Získané finančné prostriedky použijem na zaplatenie nájmu na bývanie a pravidelných výdavkov na telefón a motorové vozidlo.

Autor výzvy

Príbeh

Kvôli pandémii som prišiel o značnú časť príjmu

Som fotograf na voľnej nohe a kvôli pandémii som prišiel o značnú časť zákazok, čím výrazne poklesli aj moje príjmy.

Dobrý deň. Posledných 30 rokov sa živím ako fotograf na voľnej nohe. Túto profesiu milujem, celý život som sa v nej snažil zlepšovať a mám za sebou množstvo úspešných projektov, publikácií o výtvarnom umení, kde som realizoval obrazovú časť, katalógov a autorských fotografických výstav. Žiaľ pandémia Covid-19 ma postihla vo veľmi silnej miere a prišiel som takmer o všetky pravidelné zákazky. Mojimi klientami boli najmä súkromné a štátne galérie, múzeá a vydavatelia publikácií o výtvarnom umení, ktorých pandémia identicky zasiahla a z toho dôvodu viac nepotrebovali moje služby. Navyše sa aktuálne starám o moju 94 ročnú mamu, ktorá po smrti otca ostala sama a ktorej na dennej báze zabezpečujem nevyhnutné nákupy potravín a drogérie, plus jej zabezpečujem dopravu a doprovod na pravidelné lekárske kontroly. Dostal som sa do situácie, kedy je pre mňa finančne veľmi náročné vykrývať aj najzákladnejšie výdavky, ako nájomné za bývanie, faktúry za telefón a prevádzku motorového vozidla.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?