Menu

Pomoc počas koronakrízy

Trvanie výzvy: 23. júna 2021 - 23. augusta 2021

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je vyzbierať finančnú čiastku na pokrytie nevyhnutných nákladov ako napr. domácnosť, potraviny, drogéria v letných mesiacoch.

Príbeh

Pomoc počas koronakrízy

Som inštruktor lezenia na umelých stenách a skalách. Počas pandemickej situácie som nemohol dlhodobo vykonávať svoju činnosť. Táto situácia spôsobila to, že som bol dlhodobo bez príjmov.

Počas pandemickej situácie som bol dlhodobo bez príjmov, čo ovplyvnilo podnikanie. Ňakoľko môj hlavný zdroj príjmov bol z lezeckých kurzov, ktoré sa nemohli dlhodobo vykonávať. Aj teraz po uvoľňovaní opatrení nie je taký dopyt po lezeckých kurzoch. Ľudia využívajú finančné prostriedky na nevyhnutné náklady a záujem o takéto lezecké aktivity je menší.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?