Menu

Finančná podpora pre môjho syna Adriána

Trvanie výzvy: 18. augusta 2021 - 18. novembra 2021

Cieľ výzvy

Uhradenie školských pomôcok pre syna, zaplatenie hypotéky a internetu

Príbeh

Finančná podpora pre môjho syna Adriána

Jednorázová dotácia na školské potreby

Ako matka stredoškoláka, obraciam sa na Fond vzájomnej pomoci zriadený Úradom vlády Slovenskej republiky a prosím týmto o vyplatenie čiastky 1000 Eur z transparentného účtu do ktorého prispievajú naši poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Prečo žiadam a zároveň veľmi pekne prosím o vyplatenie z príspevkov ctených pánov poslancov? Páni poslanci do tohto fondu prispievajú dobrovoľne s cieľom pomôcť občanom v núdzi a teda je to pre mňa prijateľnejšia voľba respektíve zdroj pomoci pre môjho syna ako pomoc od ľudí, ktorí možno sami sú v núdzi ale aj napriek tomu majú obrovské srdce plné solidarity a lásky k blížnemu a aj z toho mála čo majú pomáhajú núdznym. Z tohoto  dôvodu prosím o vyplatenie dotácie z Fondu do ktorého prispievajú naši ctení páni poslanci NRSR za čo im týmto z celého srdca ďakujeme a vážime si ich prácu pretože naozaj to pri všetkej tej kritike od nespokojných občanov nie je pre nich jednoduché a ľahké.

A teda aby som prešla do detailov a k dôvodu prečo žiadam a zároveň úctivo prosím o túto jednorazovú dotáciu: môj syn Adrian Greguš narodený 30.11.2003 je budúcim študentom tretieho ročníka Obchodnej Akadémie vmeste Topoľčany. Vždy bol veľmi dobrým žiakom a študentom s veľmi dobrým prospechom. Žiaľ, jeho prospech a možnosť na vysokú kvalitu vzdelania poznačila pandémia a nutnosť používania počítačovej techniky a s tým nutnosť dištančného vzdelávania. Syn preto musel zostať učiť sa z domu online a tu nastal náš problém. Žiaľ bývame v obci v časti kde nie je možné zavedenie pevného internetu a teda používame internet bezdrôtový. Avšak na našej ulici ako aj v celej obci je obrovské množstvo takýchto študentov ktorí boli vždy v čase online vyučovania pripojení, preto nám neustále internet vypadával a syn takmer po celý čas dištančného vzdelávania nemal možnosť nepretržite sa vzdelávať. Skúšal to samozrejme všetkými možnými spôsobmi ako je aj mobilný telefón ale keďže má iba klasický smart telefón so základnými funkciami a malou pamäťou, samozrejme  najlacnejší ako sa dal kúpiť, nemá jeho mobil dostatočný výkon a ani kapacitu teda cez mobil sa tiež pripájať na online hodiny nebolo a nie je možné. V tomto prípade zlyhala technika a to nielen internetové pripojenie ale aj naše počítačové vybavenie ktoré je staré 15 rokov a teda už úplne neaktuálne a do značnej miery nepoužiteľné, žiaľ takéto vybavenie už nie je schopné vykryť potreby ďalšieho dištančného vzdelávaniaktoré je pravdepodobné že sa v nadchádzajúcom školskom roku znova vyskytne. Keďže si musí syn sám tlačiť poznámky, bola som nútená mu kúpiť tlačiareň,rozhodla som sa preto kúpiť tlačiareň z druhej ruky od dievčaťa tu z nášho okolia aby som ju tak podporila sumou ktorú som jej za plne funkčnú aj keď staršiu tlačiareň vyplatila a ona túto sumu mohla užitočne použiť pre svoju ďalšiu prácu poprípade vzdelávanie. Takto by som chcela použiť aj sumu 1000 Euro ktorú žiadam , na nákup plne funkčnej aktualizovanej počítačovej techniky pre syna ako aj úhradu nákladov na silnejší ineternet ktorý by stále nepadal a taktiež pomoc s úhradodu nákladov na elektrickú energiu ktorá je nevyhnutná aby všetko fungovalo tak ako má, aby tak mal nadchádzajúce možné dištančné vzdelávanie bezproblémové a znova sa čo sa týka prospechu dostal na veľmi dobrúúroveň, nakoľko je to budúca pracovná sila ktorá spolu s ostatnými rovesníkmido veľkej miery prispeje k zvyšovaniu HDP a rozvoju našej krajiny. Preto som presvedčená že táto dotácia v primeranej sume nám všetkým pomôže a vyrieši tak tento náš závažný problém, ktorý ja ako matka inak vyriešiť nedokážem. V júni som totiž prišla o prácu v rámci reorganizácie spoločnosti v ktorej som pracovala a momentálne mám príjem iba z nemocenského nakoľko je u mňa možné podozrenie na vážne ochorenie ktoré ak sa potvrdí nebudem si môcť hľadať primeranú a vhodnú prácu a teda v mojej terajšej situácii nie je z mojej strany možné synovi zabezpečiť tieto základné učebné pomôcky nutné pre jeho ďalšie vzdelávanie.

Prečo uvádzam sumu 1000 Eur ? Túto sumu totiž považujem za postačujúcu a tiež z dôvodu že existuje množstvo rodín ktoré finančnú podporu potrebujú viac ako my. A tiež preto že z tejto sumy dokážem synovi zabezpečiť všetko potrebné k jeho vzdelávaniu nakoľko počítačovú techniku potrebuje nielen na dištančné vzdelávanie ale ako študent 3. ročníka OA aj na klasické vzdelávanie v rámci prezenčného vyučovania keďže od septembra už bude potrebovať počítač ktorý znesie inštaláciu účtovníckeho softwaru čo naša stará technika už žiaľ nezvládne. Zo sumy 1000 Eur dokážem zabezpečiť PC zostavu s komplet príslušenstvom ako aj s potrebnými doplnkami ako je web kamera a slúchadlá potrebné k dištančnému vzdelávaniu a tiež silnejšie internetové pripojenie ako aj výkonnejší smartfón, a ako som už spomínala, kúpim toto všetko od súkromnej osoby z druhej ruky aby som touto dotáciou podporila zasa nejakú ďalšiu súkromnú osobu, najlepšie teenagera v podobnom veku ako je môj syn ktorému tieto peniažky veľmi pomôžu tak ako nám. Vlastne vyplatením jednej dotácie tak spolu pomôžeme viacerým ľuďom súčasne čo je myslím úžasné gesto a veľká pomoc nielen nám ale aj iným.

Preto Vás veľmi pekne a úctivo prosím o vyhovenie mojej žiadosti čím pomôžete nielen nám ale aj ďalším osobám ktoré to tak veľmi potrebujú. S úctou a srdečným pozdravom Erika Kikušová a syn Adrian

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?