Menu

Nádej nikdy nezomiera

Trvanie výzvy: 6. októbra 2021 - 6. decembra 2021

Cieľ výzvy

Pokrytie nákladov na nájom a liečbu po operácií

Príbeh

Nádej nikdy nezomiera

Aj napriek pretrvávajúcej pandémii neprestávam vidieť svetlo na konci tunela...

Hoci som už dlhé roky na dôchodku a tento rok som pokorila hranicu 70-ky, po smrti manžela, od ktorej už ubehlo takmer 20 rokov, som ako samoživiteľka bola nútená privyrábať si ako opatrovateľka v Rakúsku a Nemecku, aby som dokázala uživiť dve nezaopatrené deti. Kvôli pandémií Covid-19 mi bolo znemožnené vykonávať svoje zamestnanie. S pribúdajúcim vekom sa však pridružili aj zdravotné problémy a následné operácie bedrových a kolenných kĺbov, ktoré mi na dlhšiu dobu znemožnili opatrovať. Keď to už vyzeralo, že sa budem môcť vrátiť do práce, celý svet zasiahla pandémia koronavírusu, ktorá neustále pretrváva. Tým pádom náklady na živobytie, odložené splátky pôžičky a zabezpečenie potrebnej a najmä účinnej liečby však prevyšujú môj príjem, čo je hlavným dôvodom, prečo sa obraciam s prosbou o pomoc na FVP.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?