Menu

Rekonštrukcia historického poštového vozňa z roku ...

Trvanie výzvy: 1. októbra 2013 - 1. júna 2014

Cieľ výzvy

Cieľom je kompletná rekonštrukcia tohto historického unikátu a vďaka tomu účasť na podujatiach vrámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Zároveň sa budeme podieľať na reprezentácií železničnej dopravy ako takej i samotného železničného modelárstva.

Príbeh

Rekonštrukcia historického poštového vozňa z roku 1937

Spolu s niekoľkými kolegami už vyše roka aktívne opravujeme historický poštový vozeň Fa 5-2085, ktorý bol vyrobený ešte v roku 1937 v Brne. Vozeň je prvým vyrobeným kusom z vtedajšej novej série celokovových nitovaných vozňov a kedysi slúžil na prevoz poštových zásielok. Vozeň opravujeme sami s pomocou Múzejno-dokumentačného centra ŽSR, v ktorého areály sa samotný vozeň aj nachádza. Prvý rok sme strávili opravnými prácami na podvozkovej časti a spodku vozňa, teraz sa ale chystáme na opravu strechy a vozňovej skrine, čo bude predstavovať pre nás oveľa vyššie finančné náklady najmä na veľmi odolné farby a ďalšie príslušenstvo, ktoré plánujeme zakúpiť.

Cieľom je uviesť vozeň do pojazdného stavu, v akom jazdil ešte v období aktívnej prevádzky. Vo vnútri vozňa sa nachádza tiež 11 metrové modelové koľajisko, s ktorým sa chceme zúčastňovať na Slovenských i zahraničných výstavách. Na to ale potrebujeme mať vozeň na 100% v poriadku a to je hlavný dôvod, prečo aj Vás žiadame o pomoc pri tomto projekte.

Poštový vozeň Fa 5-2085 začal svoje pôsobenie na železnici 20. 07. 1937, kedy ho prevzali vtedajšie Československé štátne dráhy od jeho výrobcu, ktorým bola Královopolská továrna na stroje a vagony Brno, a. s.. Vozeň je prvým vyrobeným kusom nového radu poštových vozňov, pre ktoré bola typická celokovová nitovaná konštrukcia. Označenie "Fa" môžeme voľne preložiť ako "poštový vozeň" (písmeno "F"), štvorosový" (písmeno "a").

Tento vozeň, radený vždy bezprostredne za rušňom, tvoril takmer celé posledné storočie typickú dominantu rýchlikov a najmä osobných vlakov a v čase svojho vzniku bol určený na prepravu a triedenie listových a balíkových zásielok v osobných vlakoch a rýchlikoch na hlavných tratiach. Mohol byť využívaný tak vo vnútroštátnej ako aj v medzinárodnej doprave a tomu zodpovedala jeho konštrukčná rýchlosť, stanovená na rozdiel od starších konštrukcií obdobných vozňov, už na 120 km/h.

Prvých 5 celokovových nitovaných vozňov radu Fa 5 bolo dodaných v roku 1937, pričom vozne obdržali označenie Fa 5-2085 až Fa 5-2089. Ďalšie vozne s označením Fa 5-2090 až Fa 5-2092 boli dodané v zime roku 1938, pričom pokračovanie vo výrobe týchto vozňov nastalo až v rokoch 1950 - 1951.

Samotný vozeň je zaujímavý hneď niekoľkými skutočnosťami;

Vo vojnovom období sa v ňom okrem poštových zásielok prevážali aj vysoko cenené a hodnotné peňažné zásielky, či dokonca zlato. Tomuto zodpovedá aj vystužená pancierová konštrukcia vozňovej skrine, mreže na oknách a upravené sklá so stredne odolnou vložkou proti priestrelom.

Ďalšou zaujímavosťou je netypický rázvor podvozkov - až 3,2m. Tento rázvor bol akýmsi podpisom jeho výrobcu (Královopolská továrna na stroje a vagony Brno, a. s., preto sa podvozkom hovorí aj "Královopolské"). Vzdialenosť otočných čapov je 15,5m a celková dĺžka vozňa od nárazníka k nárazníku je 22,75m.

Vozeň absolvoval generálne opravy v rokoch 1959 a 1970, pričom druhá v poradí bola vykonávaná v bývalej Juhoslávií a podmienkou jej vykonania bola platba v americkej mene - dolároch. Týmto vozňom sa preto zvyklo hovoriť aj dolárové.

Vnútorne vozeň pozostával pôvodne z 3 oddielov - Výpravne záverov (skladisko, priestor, kde je dnes umiestnené modelové koľajisko), Výpravne uzáverov (úradovňa, dnes priestor pre personál) a medzi nimi bol malý stredový oddiel s toaletou, šatníkom a kachľami na tuhé palivo. Počas rekonštrukcií bola ale vnútorná dispozícia vozňa pomerne zmenená a po pôvodnom členení zostali už len náznaky. Rovnako navonok je vozeň v podstate "iný" ako vyšiel výrobného závodu, upravené bolo najmä rozmiestnenie okien.

Počas prevádzky sa vo vozni nachádzali 2 zamestnanci pošty, ktorý v úradovni a skladisku triedili poštové zásielky. Za úradovňou bol ešte oddelený služobný priestor pre zamestnancov železníc, v ktorom sa nachádzala aj ručná brzda. Po veľkých rekonštrukciách bol ale tento priestor zmenšený na 80cm a slúžil už len pre ovládanie ručnej brzdy.

Z pravidelnej prevádzky bol vozeň Fa 5-2085 vyradený v roku 1988, pričom v posledných rokoch sa objavoval najmä na vtedajších poštových strelách na trase Bratislava - Košice. Jeho poslednou domovskou stanicou bola Bratislava - Filiálka, ktorá bola v tom čase ešte v prevádzke.Za poskytnutie informácií patrí poďakovanie Múzejno dokumentačnému centru ŽSR, Ing. Richardovi Halfarovi a Radoslavovi Macháčkovi. Detailné fakty z prevádzkového života vozňa Fa 5-2085 je možné získať na stránkach:
http://www.mdc.sk/katalog-predmet/52/
http://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/001445-Historicky-postovy-vozen-Fa-5-2085/

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?