Menu

Podpora v období pandémie COVID-19

Trvanie výzvy: 10. novembra 2021 - 12. januára 2022

Cieľ výzvy

Zníženie strát príjmov v súvislosti s pandemickou situáciu počas školského roku 2021/2022 - chod domácnosti, hypotéka za október

Príbeh

Podpora v období pandémie COVID-19

Mám 30 rokov a som predsedom občianskeho združenie Academy 4 you, organizujúce športové aktivity a najmä kurzy korčuľovania pre deti a mládež v bratislavskom kraji

Kvôli pandemickej situácii bola úplne zakázana možnosť organizovania skupinových aktivít a podujatí. Kvôli opatreniam sme nemohli počas celého školského roka 2020/2021 organizovať kurzy korčuľovania a športové kurzy pre školy a škôlky v bratislavskom kraji a taktiež denné tábory počas jarných a jesenných prázdnin. Na kurzoch a táboroch sme deti učili nielen správnym športovým návykom, ale aj výchove ako takej a samozrejme pre deti vytvárali množstvo nových zážitkov a priateľstiev.

Bohužial situácia sa v tomto smere sa doteraz nezlepšila a školy a škôlky stále nemajú povolenú krúžkovu činnosť, resp. možnosť miešania s inými triedami, či školami, čo organizáciu znemožňuje aj počas roka 2021/2022, kedy už za normálnych okolností kurzy v tomto období prebiehali.

Z dôvodu nedoporučovania organizovania krúžkov a mimo školských aktivít som teda prišiel o značnú časť svojich príjmov a aj najbližšie obdobie, kvôli zhoršenej situácii ňadalej vyzerá veľmi neisto. Veľmi by ma preto potešila Vaša pomoc! Verím, že aj vďaka tomu bude moja odhodlanosť vydržať toto obdobie a viera v pokračovanie práci s deťmi ešte väčšia. Ďakujem veľmi pekne!

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?