Menu

Neurorehabilitačný pobyt pre Julku

Trvanie výzvy: 6. decembra 2021 - 31. mája 2022

Cieľ výzvy

intenzívny rehabilitačný pobyt v AXIS Medical Centre popr. PHYSIO CANIS

Príbeh

Neurorehabilitačný pobyt pre Julku

Julka je 9 ročné dievčatko s Downovým syndrómom, s veľkým srdcom a radosťou zo života. Napreduje pomalšie ale každý malý pokrok je pre ňu obrovským obohatením. Neurorehabilitačný pobyt v špecializovanom medicínskom centre by bol pre ňu vzácnym prínosom.

Julka sa narodila s chromozómom navyše, dopredu toto netušiac, sme odchádzali z pôrodnice s nespočetnými diagnózami a so zmätkom v srdci.

Prvé roky sme riešili fyzický vývoj, operáciu srdca, hypotómiu (ochabnutie) svalstva, Julka začala chodiť až po treťom roku života. Nasledovala škôlka a roky strávené v ambulanciach, nemocniciach, domácej izolácií pre ťažký imunodeficit, sústavným užívaním liekov, antibiotík. Toto obdobie trvalo asi 5 rokov.

Tento rok sa inkúzoiu Julka stala prváčkou (vzdelávaná na bežnej ZŠ s pomocou asistenta) a ja som sa zamerala na jej mentálny vývin, rozvoj intelektu a stimul mozgu. Užíva rôzne špeciálne výživové doplnky, navštevuje pravidelne edukačný špeciálno pedagogický kurz, logopédiu, plaveckú akadémiu.

Keďže z môjho rozpočtu už neviem zabezpečiť viac, obraciam sa na Vás s prosbou o finančné pomoc na Neurorehabilitačný pobyt ktorý ju posunie ešte ďalej.

Srdečná vďaka každému z Vás.

S úctou, Alexandra


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?