Menu

Rodinný klub v obci Píla

Trvanie výzvy: 16. decembra 2021 - 16. decembra 2022

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Cieľ výzvy

Zabezpečiť prevádzku rodinného klubu vedeného kvalifikovanou pedagogičkou v dedinke Píla v Žarnovickom okrese, kde (nielen) deti (nielen) zo sociálne slabých rodín môžu zmysluplne tráviť voľný čas. Finančné prostriedky sú potrebné na náklady na dobrovoľníkov a materiál na tvorivé aktivity a vzdelávacie materiály.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 9.9.2010

IČO: 42272807

Ulica: Horné Hámre 213

Mesto: Horné Hámre

PSČ: 966 71

Štát: Slovensko

Príbeh

Rodinný klub v obci Píla

Podporte prosím rodinný klub v dedinke Píla, v ktorom sa venujeme práci s deťmi a rozvoju ich individuálnych talentov a zručností potrebných pre život.

Píla je najmenšia obec Žarnovického okresu so 125 obyvateľmi. Do roku 2008 v obci fungovala základná škola pre 1. – 4.ročník, kam chodili deti aj z vedľajšieho Veľkého Poľa a po skončení vyučovania mohli využívať školské počítače alebo hrať stolný tenis. Od uzavretia školy deti navštevujú základnú školu v susednej obci Župkov. Do otvorenia klubu v apríli 2021 deti nemali veľa možností tvorivo tráviť čas po škole alebo cez prázdniny. Po otvorení klubu, ktorý deti s nadšením pomáhali zariaďovať, si rýchlo zvykli, že po príchode zo školy môžu ešte tráviť čas spolu, zažiť veľa rôznorodých aktivít a nemusia sa nudiť. Nezostávame len pri aktivitách v interiéri, deti radi hrajú hry vonku a najviac milujú prechádzky v okolitej prírode spojené so zberom bylín, plodov, či rôznych prírodnín.

Klub nie je otvorený len pre školopovinné deti, pracujeme aj s najmenšími deťmi a ich rodičmi. Deťom sa venujeme s ohľadom na ich individuálne potreby a okrem rozvoja školských spôsobilostí sa zameriavame na rozvoj zručností potrebných pre život, ako súzodpovednosť, trpezlivosť, vytrvalosť či spolupráca. Celá naša práca s deťmi je pretkaná niťou aktivít pre komunitu, spoločné spoznávanie a skrášľovanie nášho okolia.

Obec nám poskytla priestor do bezodplatného nájmu, žiaľ v obecnom rozpočte tak malej obce ako je tá naša, sa peniaze na prevádzku klubu nenájdu. Na zabezpečenie projektu sa snažíme realizovať aj iné kroky okrem zbierky, píšeme projekty, informujeme okolie v našom regióne a pod.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?