Menu

Interaktívna tabuľa pre Detské centrum Sielnica

Trvanie výzvy: 30. januára 2022 - 30. januára 2023

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je vyzbierať 3000 EUR na kúpu interaktívnej tabule, ktorá bude obrovským prínosom pre rozvoj kognitívnej, motorickej, ako aj osobnostnej úrovne detí so špeciálno – výchovno – vzdelávacími potrebami (deti ZŤP).

Autor výzvy

Dátum vzniku: 1.8.2018

IČO: 51261171

Ulica: Lazovná 1487/15

Mesto: Banská Bystrica

PSČ: 97401

Štát: Slovensko

Príbeh

Interaktívna tabuľa pre Detské centrum Sielnica

V našom zariadení sa venujeme deťom so špeciálno – výchovno – vzdelávacími potrebami. Naším cieľom je individuálnou vzdelávacou formou prispieť ku skvalitneniu integrácie do bežného života. Deti trpia viacnásobnými poruchami, preto im vzdelávacia pomôcka – interaktívna tabuľa pomôže pri ich vzdelávaní a ďalšom rozvoji.

Život nám so sebou prináša neľahké situácie. Vždy ich musíme vyriešiť, tak  to bolo aj v tomto prípade. Sme rodičia maloletého dievčatka, ktoré má diagnostikovaný stredný stupeň mentálneho postihnutia. Nakoľko naša dcérka už absolvovala predškolské zariadenie, aj s odkladom, bolo potrebné zvážiť jej ďalšie vzdelávanie. To nás viedlo k založeniu centra, kde sa môžu takéto deti vzdelávať.

V roku 2018 sme túto myšlienku zhmotnili a založili sme neziskovú organizáciu, ktorá takéto zariadenie zriadila. Naše centrum kladie dôraz na individuálne potreby dieťaťa a jeho osobnostný rozvoj. Vzdelávanie detí u nás prebieha podľa štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pod dohľadom špeciálneho pedagóga s vypracovaným individuálnym vzdelávacím plánom.

Našim hlavným cieľom je starostlivo a všestranne sa venovať deťom, ktoré potrebujú individuálny prístup pre sebarozvoj osobnosti.

Preto sa na vás obraciame s prosbou o pomoc. Zo skúseností vieme, že používaním interaktívnej tabule skvalitníme vyučovací proces. Stále hľadáme riešenia, ako zlepšiť vzdelávanie detí v našom centre. ĎAKUJEME

Zakladatelia Detského centra Sielnica

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?