Menu

DELFÍNY PRE PETRU...

Trvanie výzvy: 24. mája 2014 - 24. mája 2015

Cieľ výzvy

Delfínoterapia ...

Príbeh

DELFÍNY PRE PETRU...

Reč, pre nás, zdravých ľudí, niečo samozrejmé, Petre veľmi chýba....

Petra, moja 23-ročná dcéra, prekonala v 10.mesiacoch života herpetickú encephalitídu. Hoci sa dovtedy normálne vyvíjala, po chorobe zostala bezvládna a odkázaná na mňa. Dlhou hospitalizáciou v nemocnici a sústavným rehabilitovaním sa mi ju podarilo dostať na nohy, ale Petra následkom choroby nerozpráva, má porušený prehĺtací reflex, jazyk je úplne pasívny a nefunguje ani perný uzáver. Dôsledkom tohto nezatvorí ústa, nedokáže sa napiť z pohára, strava sa musí prispôsobovať a trpí sústavným slinotokom.
Od prepuknutia choroby až dodnes skúšame všetky prístupné formy liečby, konzultujeme s odborníkmi po celom Slovensku, zúčastnila som sa aj nejakých rehabilitačných kurzov a seminárov, Petra absolvovala terapeutické pobyty v kúpeľoch Piešťany a Kováčova, v Rimini v Taliansku, na Foniatrii v Bratislave, v Harmony v Bratislave, aplikáciu botulotoxínu, akupunktúry aj laseroterapie.
Školskú dochádzku začala v ZŠI pre nehovoriacich v Brezolupoch, kde sme sa kvôli tomu presťahovali,
Po ukončení 4.ročníka nastúpila do ZŠ v Bánovciach nad Bebravou ako integrovaná žiačka s narušenou komunikačnou schopnosťou. Dorozumieva sa len písomnou formou, uľahčuje jej to používanie notebooku. Pre rozvoj motoriky a liečbu svalovej hypotónie a scoliózy chrbtice by potrebovala množstvo rehabilitačných pomôcok ako je perličkový kúpeľ, klimatický pobyt pri mori, opakovať kúpeľnú liečbu.
Keďže na Slovensku sme už vyskúšali všetky dostupné terapie bez výraznejšieho efektu, raz za 5 týždňov absolvujeme v Maďarsku tzv. nitkovú akupunktúru. Rozpustný nitkový materiál sa vkladá do vybraných bodových kanálov pomocou ihlového nástroja. Oproti tradičnej akupunktúre vložená nitka nepretržite pôsobí 2-3 týždne na body v tele. Predpokladaná dĺžka liečby je 2 roky.
V júli 2005 sme absolvovali ASLAN liečbu v Egypte, založenú práve na regenerácii tkanív, mozgových buniek. Liečba trvala 11 dní, lieky sme kúpili na pol roka. Radi by sme sa k liečbe vrátili v dĺžke 1 mesiac, ako nám bolo odporúčané. Je to spojené s plávaním v mori, ktoré dobre vplýva na Petrine poškodené dýchacie, pohybové a nervové ústrojenstvo. Upevňuje sa i jej imunita, hrubá a jemná motorika.
Okrem týchto terapií, by sme radi vyskúšali Delfinoterapiu v Turecku alebo Egypte,Soľnú jaskyňu, rehabilitačný terapeutický pobyt pri mori, čo je nezvládnuteľné z rodinného rozpočtu,na ktorý som ešte aj zostala ako živiteľka rodiny sama, aj keď nám rodina a dobrí ľudia pomáhajú, v rámci možností...no stále je to pri našich zvýšených výdavkoch málo...
Reč, pre nás, zdravých ľudí, niečo samozrejmé, Petre veľmi chýba. Stretávame sa aj s posmechom a krutosťou, hlavne kvôli slinotoku,čím utrpela jej psychika. Navštevuje 2.ročník Univerzity Komenského- odbor archeológia, napriek svojmu handicapu. Chceme,aby sa integrovala do spoločnosti zdravých ľudí,študovala,našla si prácu, čo ju bude baviť, venovala sa svojim záujmom.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?